Kasustypekode

kodeliste

Kartverket Utkast

Kodeliste for kasus
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ablativ Ablativs grunnbetydning betegner en bevegelse opp og bort fra. ablativ
adessiv Adessivav er en av de lokative kasusene med den grunnleggende betydningen «på» adessiv
allativ Allativ betegner det som noen ting kommer til eller som noe legges på. allativ
elativ Elativ er et lokativ kasus som betyr «ut av». elativ
genitiv Kasusform som markerer eiendomsforhold el. samhørighet, eieform. Kasusformen brukes i registeret for samiske språk og kvensk når navnet har et funksjonstillegg, som for eksempel ’Guovdageainnu suohkan’ . genitiv
genitiv-akkusativ I nordsamisk har genitiv og akkusativ falt sammen til ett kasus genitiv-akkusativ
illativ Illativ er et av seks lokative kasus, og har betydningen «inn i» illativ
lokativ Lokativ er en kasus som indikerer lokalisasjon. lokativ
nevneform Nevneform er ingen kasus, men brukes på norske stedsnavn. Når stedsnavnet står alene, bøyes ikke lenger navnet i norsk. Fra gammelt av har norske stedsnavn òg hatt sine kasusformer. Det er nominativs- og akkusativformer (men også dativ- og genitivsformer) som har samla seg til (eller stivna i) én gjeldende form’; nevneforma. I norsk forekommer kasus bare i historisk sammenheng og i stivna ’fullnavn’ . nevneform
nominativ Kasusform som subjektet og predikativet står i. Kasusformen brukes i registeret for samiske språk og kvensk når navnet ikke har noe funksjonstillegg, og er i denne sammenheng disse språkenes nevneform. nominativ
Verdi Navn Beskrivelse
ablativ Ablativs grunnbetydning betegner en bevegelse opp og bort fra.
adessiv Adessivav er en av de lokative kasusene med den grunnleggende betydningen «på»
allativ Allativ betegner det som noen ting kommer til eller som noe legges på.
elativ Elativ er et lokativ kasus som betyr «ut av».
genitiv Kasusform som markerer eiendomsforhold el. samhørighet, eieform. Kasusformen brukes i registeret for samiske språk og kvensk når navnet<font color="#1f497d"> </font><font color="#0f0f0f">har et funksjonstillegg,</font> som for eksempel ’Guovdageainnu suohkan’ .
genitiv-akkusativ I nordsamisk har genitiv og akkusativ falt sammen til ett kasus
illativ Illativ er et av seks lokative kasus, og har betydningen «inn i»
lokativ Lokativ er en kasus som indikerer lokalisasjon.
nevneform Nevneform er ingen kasus, men brukes på norske stedsnavn. Når stedsnavnet står alene, bøyes ikke lenger navnet <b>i norsk</b>. Fra gammelt av har norske stedsnavn òg hatt sine kasusformer. Det er nominativs- og akkusativformer (men også dativ- og genitivsformer) som har samla seg til (eller stivna i) én gjeldende form’; <i>nevneforma</i>. I norsk forekommer kasus bare i historisk sammenheng og i stivna ’fullnavn’ .
nominativ Kasusform som subjektet og predikativet står i. Kasusformen brukes i registeret for samiske språk og kvensk når navnet ikke har noe funksjonstillegg, og er i denne sammenheng disse språkenes nevneform.
Name Description Code value
ablativ
adessiv
allativ
elativ
genitiv
genitiv-akkusativ
illativ
lokativ
nevneform
nominativ

Vis Kasustypekode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1