Sortering1Kode

kodeliste

Kartverket Utkast

Alle store bokstaver fra og med A til og med N.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
viktighetA Minst viktige objekt tegnes til slutt vanligvis i små målestokker. viktighetA
viktighetB Viktigere enn A viktighetB
viktighetC Viktigere enn A og B viktighetC
viktighetD Viktigere enn C men mindre viktig enn E viktighetD
viktighetE Viktigere enn D men mindre viktig enn F viktighetE
viktighetF Viktigere enn E men mindre viktig enn G viktighetF
viktighetG Viktigere enn F men mindre viktig enn H viktighetG
viktighetH Viktigere enn G men mindre viktig enn I viktighetH
viktighetI Viktigere enn H men mindre viktig enn J viktighetI
viktighetJ Viktigere enn I men mindre viktig enn K viktighetJ
viktighetK Viktigere enn J men mindre viktig enn L viktighetK
viktighetL Viktigere enn K men mindre viktig enn M viktighetL
viktighetM Viktigere enn L men mindre viktig enn N viktighetM
viktighetN Høyest prioritet, de viktigste navnene, tegnes vanligvis fra små målestokker. viktighetN
Verdi Navn Beskrivelse
viktighetA Minst viktige objekt tegnes til slutt vanligvis i små målestokker.
viktighetB Viktigere enn A
viktighetC Viktigere enn A og B
viktighetD Viktigere enn C men mindre viktig enn E
viktighetE Viktigere enn D men mindre viktig enn F
viktighetF Viktigere enn E men mindre viktig enn G
viktighetG Viktigere enn F men mindre viktig enn H
viktighetH Viktigere enn G men mindre viktig enn I
viktighetI Viktigere enn H men mindre viktig enn J
viktighetJ Viktigere enn I men mindre viktig enn K
viktighetK Viktigere enn J men mindre viktig enn L
viktighetL Viktigere enn K men mindre viktig enn M
viktighetM Viktigere enn L men mindre viktig enn N
viktighetN Høyest prioritet, de viktigste navnene, tegnes vanligvis fra små målestokker.
Name Description Code value
viktighetA
viktighetB
viktighetC
viktighetD
viktighetE
viktighetF
viktighetG
viktighetH
viktighetI
viktighetJ
viktighetK
viktighetL
viktighetM
viktighetN

Vis Sortering1Kode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1