KartutgiverKode

kodeliste

Kartverket Utkast

Skal antakeligvis ikke brukes (er ikke i bruk i modellen for øyeblikket) til annet enn konverteringen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
annen Annen annen
Friluftsrådet Friluftsrådet Friluftsrådet
fylkeskommune Fylkeskommune fylkeskommune
kommune Kommune kommune
Norges_geografiske_oppmåling_Noregs_geografiske_oppmåling Norges geografiske oppmåling / Noregs geografiske oppmåling Norges_geografiske_oppmåling_Noregs_geografiske_oppmåling
Statens_kartverk Statens kartverk Statens_kartverk
Statens_kartverk_-_Sjødivisjonen Statens kartverk - Sjødivisjonen Statens_kartverk_-_Sjødivisjonen
Statens_vegvesen Statens vegvesen Statens_vegvesen
Verdi Navn Beskrivelse
annen Annen
Friluftsrådet Friluftsrådet
fylkeskommune Fylkeskommune
kommune Kommune
Norges_geografiske_oppmåling_Noregs_geografiske_oppmåling Norges geografiske oppmåling / Noregs geografiske oppmåling
Statens_kartverk Statens kartverk
Statens_kartverk_-_Sjødivisjonen Statens kartverk - Sjødivisjonen
Statens_vegvesen Statens vegvesen
Name Description Code value
annen
Friluftsrådet
fylkeskommune
kommune
Norges_geografiske_oppmåling_Noregs_geografiske_oppmåling
Statens_kartverk
Statens_kartverk_-_Sjødivisjonen
Statens_vegvesen

Vis KartutgiverKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1