SpråkprioriteringKode

kodeliste

Kartverket Utkast

Kodeliste som angir visningsrekkefølgen til stedsnavn på forskjellig språk. Det er de første fem verdiene i kodene (de norske språkene) som varierer mellom kodene, ellers er det lik (alfabetisk i forhold til ISO-kodeverdien) rekkefølge på språkene som ikke er aktuelle for behandling etter lov om stadnamn.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
kvensk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk Brukes i samisk forvaltningsområde, dersom kvensk skal prioriteres over samisk. fkv-sme-smj-sma-nor
kvensk-nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk Brukes i samisk forvaltningsområde, dersom kvensk skal prioriteres over nordsamisk. fkv-sme-sms-smj-sma-nor
kvensk-norsk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk Brukes i norsk forvaltningsområde dersom kvensk skal prioriteres over norsk. fkv-nor-sme-smj-sma
kvensk-norsk-nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk Brukes i norsk forvaltningsområde dersom kvensk skal prioriteres over norsk. fkv-nor-sme-sms-smj-sma
kvensk-norsk-skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk Brukes i norsk forvaltningsområde dersom kvensk skal prioriteres over norsk. fkv-nor-sms-sme-smj-sma
kvensk-skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk Brukes i samisk forvaltningsområde dersom kvensk skal prioriteres over skoltesamisk. fkv-sms-sme-smj-sma-nor
lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, lulesamisk område der nordsamisk kan forekomme. smj-sme-sms-sma-nor-fkv
lulesamisk-nordsamisk-sørsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, lulesamisk område der nordsamisk kan forekomme. smj-sme-sma-nor-fkv
lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, lulesamisk område der sørsamisk kan forekomme. smj-sma-sme-nor-fkv
lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-skoltesamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, lulesamisk område der sørsamisk kan forekomme. smj-sma-sme-sms-nor-fkv
nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, nordsamisk område. sme-smj-sma-nor-fkv
nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, nordsamisk område. sme-sms-smj-sma-nor-fkv
norsk-lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-sørsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, lulesamisk område der nordsamisk kan forekomme sammen med lulesamisk. nor-smj-sme-sma-sms-fkv
norsk-lulesamisk-nordsamisk-sørsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, lulesamisk område der nordsamisk kan forekomme sammen med lulesamisk. nor-smj-sme-sma-fkv
norsk-lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, lulesamisk område der sørdsamisk kan forekomme sammen med lulesamisk. nor-smj-sma-sme-fkv
norsk-lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-skoltesamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, lulesamisk område der sørdsamisk kan forekomme sammen med lulesamisk. nor-smj-sma-sme-sms-fkv
norsk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, nordsamisk område der lulesamisk kan forekomme sammen med nordsamisk. nor-sme-smj-sma-fkv
norsk-nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, nordsamisk område der lulesamisk kan forekomme sammen med nordsamisk. Denne brukes også for steder utenfor fastlandet. nor-sme-smj-sma-sms-fkv
norsk-skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltningsområde dersom skoltesamisk skal prioriteres over norsk. nor-sms-sme-smj-sma-fkv
norsk-sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, sørsamisk område der lulesamisk kan forekomme sammen med sørsamisk. nor-sma-smj-sme-fkv
norsk-sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, sørsamisk område der lulesamisk kan forekomme sammen med sørsamisk. nor-sma-smj-sme-sms-fkv
skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk Brukes i skoltesamisk forvaltningsområde dersom skoltesamisk skal prioriteres over nordsamisk. sms-sme-smj-sma-nor-fkv
sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, sørdsamisk område. sma-smj-sme-nor-fkv
sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, sørdsamisk område. sma-smj-sme-sms-nor-fkv
Verdi Navn Beskrivelse
kvensk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk Brukes i samisk forvaltningsområde, dersom kvensk skal prioriteres over samisk.
kvensk-nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk Brukes i samisk forvaltningsområde, dersom kvensk skal prioriteres over nordsamisk.
kvensk-norsk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk Brukes i norsk forvaltningsområde dersom kvensk skal prioriteres over norsk.
kvensk-norsk-nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk Brukes i norsk forvaltningsområde dersom kvensk skal prioriteres over norsk.
kvensk-norsk-skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk Brukes i norsk forvaltningsområde dersom kvensk skal prioriteres over norsk.
kvensk-skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk Brukes i samisk forvaltningsområde dersom kvensk skal prioriteres over skoltesamisk.
lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, lulesamisk område der nordsamisk kan forekomme.
lulesamisk-nordsamisk-sørsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, lulesamisk område der nordsamisk kan forekomme.
lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, lulesamisk område der sørsamisk kan forekomme.
lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-skoltesamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, lulesamisk område der sørsamisk kan forekomme.
nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, nordsamisk område.
nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, nordsamisk område.
norsk-lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-sørsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, lulesamisk område der nordsamisk kan forekomme sammen med lulesamisk.
norsk-lulesamisk-nordsamisk-sørsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, lulesamisk område der nordsamisk kan forekomme sammen med lulesamisk.
norsk-lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, lulesamisk område der sørdsamisk kan forekomme sammen med lulesamisk.
norsk-lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-skoltesamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, lulesamisk område der sørdsamisk kan forekomme sammen med lulesamisk.
norsk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, nordsamisk område der lulesamisk kan forekomme sammen med nordsamisk.
norsk-nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, nordsamisk område der lulesamisk kan forekomme sammen med nordsamisk. Denne brukes også for steder utenfor fastlandet.
norsk-skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltningsområde dersom skoltesamisk skal prioriteres over norsk.
norsk-sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, sørsamisk område der lulesamisk kan forekomme sammen med sørsamisk.
norsk-sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-kvensk Brukes i norsk forvaltingsområde, sørsamisk område der lulesamisk kan forekomme sammen med sørsamisk.
skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk Brukes i skoltesamisk forvaltningsområde dersom skoltesamisk skal prioriteres over nordsamisk.
sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, sørdsamisk område.
sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-norsk-kvensk Brukes i samisk forvaltningsområde, sørdsamisk område.
Name Description Code value
kvensk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk
kvensk-nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk
kvensk-norsk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk
kvensk-norsk-nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk
kvensk-norsk-skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk
kvensk-skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk
lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk
lulesamisk-nordsamisk-sørsamisk-norsk-kvensk
lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-norsk-kvensk
lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-skoltesamisk-norsk-kvensk
nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk
nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk
norsk-lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-sørsamisk-kvensk
norsk-lulesamisk-nordsamisk-sørsamisk-kvensk
norsk-lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-kvensk
norsk-lulesamisk-sørsamisk-nordsamisk-skoltesamisk-kvensk
norsk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-kvensk
norsk-nordsamisk-skoltesamisk-lulesamisk-sørsamisk-kvensk
norsk-skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-kvensk
norsk-sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-kvensk
norsk-sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-kvensk
skoltesamisk-nordsamisk-lulesamisk-sørsamisk-norsk-kvensk
sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-norsk-kvensk
sørsamisk-lulesamisk-nordsamisk-skoltesamisk-norsk-kvensk

Vis SpråkprioriteringKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1