Tilgjengelighet

Kartverket Gyldig 1.3

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Dette er produktspesifikasjon for tilgjengelighet av tettsteder og friluftsområder. Den spesifiserer datasettet Tilgjengelighet og forvaltningen av dette produktet. Tilgjengelighet er definert som et temadatasett. Produktspesifikasjonen omfatter punktobjekter (inngangbygg, baderampe, fiskeplass, hytta, gapahuk, grillbålplass, HC-parkering, sittegruppe, toalett), linjeobjekter (vei, turvei) og polygonobjekter (friluftsområde, statlig sikret friluftsområdet, parkeringsområde) Produktspesifikasjonen er utarbeidet av Kartverket.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Tilgjengelighet/1.3

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_39DF4248_7EC0_4a47_BB4F_0F802D5E0373

Viser treff 1 - 25 av 25

Døråpner kodeliste

Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.


SpesialFotrutetype kodeliste

Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.


Ledelinje kodeliste

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.


Gatetype kodeliste

Angis hval slags gate/vei det handler seg om.Dekketilstand kodeliste

Tilstand av dekke mht. krav.


Kontrast kodeliste

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer langs turvei.


JaNeiRampe kodeliste

Angis om det finnes en rampe.


JaNeiTrappenese kodeliste

Angis om Trappenese har kontrast som utgjør en tydelig skille fra resten av trappa.


ByggFunksjon kodeliste

Velg hvilken hovedfunksjon bygningen har.


Frihøyde kodeliste

For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake” kollisjon” ikke kommer inn på gangstier.


Plasstype kodeliste

Angir om det er Grillplass, bålplass eller både og


JaNeiFarefelt kodeliste

Angis om det finnes en farefelt øverst på trappa.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Årstidsbruk kodeliste

Angir om bruk av parkeringsområde, turvei er begrenset etter sesong.


Belysning kodeliste

Kodeliste for belysning, gjelder både turvei og Toalett/Omkledning.


Dekkefasthet kodeliste

Fasthet av underlag som utgjør hoveddelen av veien.


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


Veitype kodeliste

Angis hval slags turvei det handler seg om.


Dørtype kodeliste

Angis hval slags dør det dreier seg om.


JaNeiOppmerksomhetsfelt kodeliste

Angis om det finnes en oppmerksomhetsfelt nederst foran trappa.


JaNeiTrapp kodeliste

Angis om det finnes en trapp enten foran inngang eller som en del av en vei.


Tilgjengelighetsvurdering kodeliste

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.


Dekkemateriale kodeliste

Materiale av underlag som utgjør hoveddelen av veien.


Håndlistplassering kodeliste

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.