Kontrast

kodeliste

Kartverket Gyldig

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer langs turvei.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert
God Godt utført gjennomgående ledelinje f.eks. tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon, trestammer, kantstein, som følger et logisk mønster (turvei) resp. godt sterk fargekontrast, f.eks. rød/hvit, svart/gul, blå/oransje osv. (inngang). God
Mindre god Ledelinje følger et logisk mønster, men har noen mangler (delvis utslitt farge, mangel i overflaten, ikke helt tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon noen steder) (turvei) resp. litt utslitt eller litt utydelig fargekontrast (inngang). Mindre god
Dårlig Ledelinje følger ikke et logisk mønster, og/eller ha stor mangel i overflaten (turvei) resp. fargekontrast er utslitt eller helt utydelig (inngang). Dårlig
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke vurdert Ikke vurdert
God Godt utført gjennomgående ledelinje f.eks. tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon, trestammer, kantstein, som følger et logisk mønster (turvei) resp. godt sterk fargekontrast, f.eks. rød/hvit, svart/gul, blå/oransje osv. (inngang).
Mindre god Ledelinje følger et logisk mønster, men har noen mangler (delvis utslitt farge, mangel i overflaten, ikke helt tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon noen steder) (turvei) resp. litt utslitt eller litt utydelig fargekontrast (inngang).
Dårlig Ledelinje følger ikke et logisk mønster, og/eller ha stor mangel i overflaten (turvei) resp. fargekontrast er utslitt eller helt utydelig (inngang).
Name Type Description Code value
Ikke vurdert <undefined>
God <undefined>
Mindre god <undefined>
Dårlig <undefined>

Vis Kontrast i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1