Dekkefasthet DEKKEFASTHET

kodeliste

Kartverket Gyldig

Fasthet av underlag som utgjør hoveddelen av veien.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fast Fast underlag er ikke kun asfalt/ betong, men kan også være tettpaket grus eller treplanker, dvs. alle underlag hvor dekk ikke synke inn Fast
Løst Alle typer underlag hvor rullestol kan sinke inn, som grus som er for grovt og ikke er tettpakket nok eller f.eks. sand, skogsbunn, etc. Løst
Verdi Navn Beskrivelse
Fast Fast underlag er ikke kun asfalt/ betong, men kan også være tettpaket grus eller treplanker, dvs. alle underlag hvor dekk ikke synke inn
Løst Alle typer underlag hvor rullestol kan sinke inn, som grus som er for grovt og ikke er tettpakket nok eller f.eks. sand, skogsbunn, etc.
Name Type Description Code value
Fast <undefined>
Løst <undefined>

Vis Dekkefasthet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1