Plasstype Type

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angir om det er Grillplass, bålplass eller både og
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bålplass Alle typer underlag hvor rullestol kan sinke inn, som grus som er for grovt og ikke er tettpakket nok, sand, skogsbunn. Bålplass
Grill-/bålplass Treplanker som ofte finnes ved broer og i havområder. Pass på plankeavstand. Dersom den er >1cm må dekke tilstand = ujevnt velges. Grill-/bålplass
Grillplass Fast underlag er ikke kun asfalt/ betong, men kan også være tettpaket grus eller treplanker, dvs. alle underlag hvor dekk ikke synke inn. Grillplass
Verdi Navn Beskrivelse
Bålplass Alle typer underlag hvor rullestol kan sinke inn, som grus som er for grovt og ikke er tettpakket nok, sand, skogsbunn.
Grill-/bålplass Treplanker som ofte finnes ved broer og i havområder. Pass på plankeavstand. Dersom den er >1cm må dekke tilstand = ujevnt velges.
Grillplass Fast underlag er ikke kun asfalt/ betong, men kan også være tettpaket grus eller treplanker, dvs. alle underlag hvor dekk ikke synke inn.
Name Type Description Code value
Bålplass <undefined>
Grill-/bålplass <undefined>
Grillplass <undefined>

Vis Plasstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1