Dekketilstand DEKKETILSTAND

kodeliste

Kartverket Gyldig

Tilstand av dekke mht. krav.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Jevnt For at et dekke klassifiseres som jenvt skal det ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens. Jevnt
Ujevnt Dersom et dekke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens klassifiseres det som ujevnt. Dette gjelder også gangbaner som er lagt av treplanker dersom treplankene ligger i gåretning og/eller har en plankeavstand > 1cm. Ujevnt
Verdi Navn Beskrivelse
Jevnt For at et dekke klassifiseres som jenvt skal det ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens.
Ujevnt Dersom et dekke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens klassifiseres det som ujevnt. Dette gjelder også gangbaner som er lagt av treplanker dersom treplankene ligger i gåretning og/eller har en plankeavstand > 1cm.
Name Type Description Code value
Jevnt <undefined>
Ujevnt <undefined>

Vis Dekketilstand i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1