Frihøyde FRIHØYDE

kodeliste

Kartverket Gyldig

For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake” kollisjon” ikke kommer inn på gangstier.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
<225 cm < 225 cm <225 cm
>225 cm > 225 cm >225 cm
Verdi Navn Beskrivelse
<225 cm < 225 cm
>225 cm > 225 cm
Name Type Description Code value
<225 cm <undefined>
>225 cm <undefined>

Vis Frihøyde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1