JaNeiTrapp JANEIRTRAPP

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angis om det finnes en trapp enten foran inngang eller som en del av en vei.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja
Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Nei
Name Type Description Code value
Ja <undefined>
Nei <undefined>

Vis JaNeiTrapp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1