Veitype VEITYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angis hval slags turvei det handler seg om.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Asfaltert vei Delt bane for fotgjengere, syklister og muligens også bilister. Kategorien brukes også dersom veien har betongoverflate eller andre stein som former en fast og jevn overflate. Asfaltert vei
Gangbane Vei som er bestemt for gående. Veien er skilt fra kjørebanen med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Denne kategorien skal også velges for gangbaner som er lagt av treplanker. Gangbane
Gangvei og sykkelvei Kombinasjon av gang- og sykkelvei Gangvei og sykkelvei
Grusvei Grusveier er veier med fast underlag av grus, mest drenert, god bredde og godt utbygd. Grusvei
Skiløype Preparert traseer for skigåing. Skiløype
Sti I motsetning til en vei, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag. Sti
Traktorvei Opparbeidede skogsveier som ikke kan brukes av biler, men kun traktorer, land- og skogsbrukskjøretøy og andre ATV kjøretøy. Som regel "Ikke tilgjengelig" for rullestolbrukere og synshemmede. Traktorvei
Ukjent Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Asfaltert vei Delt bane for fotgjengere, syklister og muligens også bilister. Kategorien brukes også dersom veien har betongoverflate eller andre stein som former en fast og jevn overflate.
Gangbane Vei som er bestemt for gående. Veien er skilt fra kjørebanen med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Denne kategorien skal også velges for gangbaner som er lagt av treplanker.
Gangvei og sykkelvei Kombinasjon av gang- og sykkelvei
Grusvei Grusveier er veier med fast underlag av grus, mest drenert, god bredde og godt utbygd.
Skiløype Preparert traseer for skigåing.
Sti I motsetning til en vei, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag.
Traktorvei Opparbeidede skogsveier som ikke kan brukes av biler, men kun traktorer, land- og skogsbrukskjøretøy og andre ATV kjøretøy. Som regel "Ikke tilgjengelig" for rullestolbrukere og synshemmede.
Ukjent
Name Description Code value
Asfaltert vei
Gangbane
Gangvei og sykkelvei
Grusvei
Skiløype
Sti
Traktorvei
Ukjent

Vis Veitype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1