Gatetype GATETYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angis hval slags gate/vei det handler seg om.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annet Annet
Fortau Del av vei reservert for gående. Den ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein. Fortau
Gangfelt Oppmerket felt på tvers av vegen for fotgjengere til bruk ved kryssing av veg. Gangfelt
Gangvei Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående. Veien er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte, men ikke klassiferes som fortau. Denne kategorien gjelder også for gangbaner lagt av treplanker; finnes ofte ved havområder eller som små fotgjengerbruer. Gangvei
Gangvei og sykkelvei Kombinasjon av gang- og sykkelvei Gangvei og sykkelvei
Gate Veien som kan brukes av bilister, fotgjenger og syklister, mangler atskilt gangveg/fortau. Gate
Gågate Gate normalt reservert for fotgjengere og syklister. Gågate
Gågate og torg En åpen plass reservert for fotgjengere og syklister. Gågate og torg
Sti I motsetning til en vei/gate, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag. Sti
Sykkelvei Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for syklende. Sykkelvei
Torg En åpen plass i en by eller et større tettbygd strøk. Torg
Verdi Navn Beskrivelse
Annet
Fortau Del av vei reservert for gående. Den ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein.
Gangfelt Oppmerket felt på tvers av vegen for fotgjengere til bruk ved kryssing av veg.
Gangvei Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående. Veien er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte, men ikke klassiferes som fortau. Denne kategorien gjelder også for gangbaner lagt av treplanker; finnes ofte ved havområder eller som små fotgjengerbruer.
Gangvei og sykkelvei Kombinasjon av gang- og sykkelvei
Gate Veien som kan brukes av bilister, fotgjenger og syklister, mangler atskilt gangveg/fortau.
Gågate Gate normalt reservert for fotgjengere og syklister.
Gågate og torg En åpen plass reservert for fotgjengere og syklister.
Sti I motsetning til en vei/gate, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag.
Sykkelvei Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for syklende.
Torg En åpen plass i en by eller et større tettbygd strøk.
Name Type Description Code value
Annet <undefined>
Fortau <undefined>
Gangfelt <undefined>
Gangvei <undefined>
Gangvei og sykkelvei <undefined>
Gate <undefined>
Gågate <undefined>
Gågate og torg <undefined>
Sti <undefined>
Sykkelvei <undefined>
Torg <undefined>

Vis Gatetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1