Tilgjengelighetsvurdering AccessibilityAppraisal

kodeliste

Kartverket Gyldig

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Tilgjengelig Oppfyller minstekrav til tilgjengelighet Tilgjengelig
Delvis tilgjengelig Oppfyller delvis minstekrav til tilgjengelighet (noen objektegenskaper kan avvike fra minstekrav og gjør at objektet er vanskeligere tilgjengelig, f.eks. høyere stigning eller tverrfall, avvik fra krav til bordhøyde, håndlist på bare en side, osv.). Delvis tilgjengelig
Ikke tilgjengelig Vurdert, funnet å ikke oppfylle minstekrav Ikke tilgjengelig
Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert
Verdi Navn Beskrivelse
Tilgjengelig Oppfyller minstekrav til tilgjengelighet
Delvis tilgjengelig Oppfyller delvis minstekrav til tilgjengelighet (noen objektegenskaper kan avvike fra minstekrav og gjør at objektet er vanskeligere tilgjengelig, f.eks. høyere stigning eller tverrfall, avvik fra krav til bordhøyde, håndlist på bare en side, osv.).
Ikke tilgjengelig Vurdert, funnet å ikke oppfylle minstekrav
Ikke vurdert Ikke vurdert
Name Type Description Code value
Accessible <undefined> Accessible
Poor accessibility <undefined> Poor accessibility
Not accessible <undefined> Not accessible
Not assessed <undefined> Not assessed

Vis Tilgjengelighetsvurdering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1