Ledelinje LEDELINJE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ingen Ledelinje mangler helt. Ingen
Taktil Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig materiale og/eller overflate som angi retning eller varsel om fare. Taktil
Taktil og visuell Kombinasjon av taktil og visuell Taktil og visuell
Ukjent Ukjent
Visuell Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig farge fra omgivelsen som angi retning eller varsel om fare. Ledelinjer for turveier antas å være ivaretatt ved god kontrast mellom turvei og sideterreng. Visuell
Verdi Navn Beskrivelse
Ingen Ledelinje mangler helt.
Taktil Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig materiale og/eller overflate som angi retning eller varsel om fare.
Taktil og visuell Kombinasjon av taktil og visuell
Ukjent
Visuell Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig farge fra omgivelsen som angi retning eller varsel om fare. Ledelinjer for turveier antas å være ivaretatt ved god kontrast mellom turvei og sideterreng.
Name Type Description Code value
Ingen <undefined>
Taktil <undefined>
Taktil og visuell <undefined>
Ukjent
Visuell <undefined>

Vis Ledelinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
<undefined> 1 ..1