Belysning BELYSNING

kodeliste

Kartverket Gyldig

Kodeliste for belysning, gjelder både turvei og Toalett/Omkledning.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Belysning godt og gjennomgående belyst Belysning
Delvis belyst Belysning er på plass, men belysningen er enten svak eller ikke gjennomgående slik at det finnes mørke områder; gjelder også lyspærer som er ødelagt (bruk kommnetarfelt i dette tilfelle). Delvis belyst
Ikke belysning Ingen anordning for belysning i det hele tatt. Ikke belysning
Verdi Navn Beskrivelse
Belysning godt og gjennomgående belyst
Delvis belyst Belysning er på plass, men belysningen er enten svak eller ikke gjennomgående slik at det finnes mørke områder; gjelder også lyspærer som er ødelagt (bruk kommnetarfelt i dette tilfelle).
Ikke belysning Ingen anordning for belysning i det hele tatt.
Name Type Description Code value
Belysning <undefined>
Delvis belyst <undefined>
Ikke belysning <undefined>

Vis Belysning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1