Dørtype DØRTYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angis hval slags dør det dreier seg om.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Karuselldør Karuselldør er ikke tilgjengelig for rullestolbruker og synshemmede. Ofte er en sideengang på plass som da må kartlegges. Karuselldør
Skyvedør Skyvedør Skyvedør
Slagdør inn Slagdør inn Slagdør inn
Slagdør ut Dørå skal ikke åpne mot manøverknappen og dermed mot brukeren. Slagdør ut
Verdi Navn Beskrivelse
Karuselldør Karuselldør er ikke tilgjengelig for rullestolbruker og synshemmede. Ofte er en sideengang på plass som da må kartlegges.
Skyvedør Skyvedør
Slagdør inn Slagdør inn
Slagdør ut Dørå skal ikke åpne mot manøverknappen og dermed mot brukeren.
Name Type Description Code value
Karuselldør <undefined>
Skyvedør <undefined>
Slagdør inn <undefined>
Slagdør ut <undefined>

Vis Dørtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1