Dørtype DØRTYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angis hval slags dør det dreier seg om.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Slagdør inn Slagdør inn Slagdør inn
Slagdør ut Dørå skal ikke åpne mot manøverknappen og dermed mot brukeren. Slagdør ut
Skyvedør Skyvedør Skyvedør
Karuselldør Karuselldør er ikke tilgjengelig for rullestolbruker og synshemmede. Ofte er en sideengang på plass som da må kartlegges. Karuselldør
Verdi Navn Beskrivelse
Slagdør inn Slagdør inn
Slagdør ut Dørå skal ikke åpne mot manøverknappen og dermed mot brukeren.
Skyvedør Skyvedør
Karuselldør Karuselldør er ikke tilgjengelig for rullestolbruker og synshemmede. Ofte er en sideengang på plass som da må kartlegges.
Name Type Description Code value
Slagdør inn <undefined>
Slagdør ut <undefined>
Skyvedør <undefined>
Karuselldør <undefined>

Vis Dørtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1