SpesialFotrutetype SPESIALFOTTYPERUTE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Historisk ferdselsrute Historisk ferdselsrute Historisk ferdselsrute
Kultursti Kultursti Kultursti
Kyststi Kyststi Kyststi
Natursti Natursti Natursti
Trimløype Trimløype Trimløype
Annet Annet Annet
Verdi Navn Beskrivelse
Historisk ferdselsrute Historisk ferdselsrute
Kultursti Kultursti
Kyststi Kyststi
Natursti Natursti
Trimløype Trimløype
Annet Annet
Name Description Code value
Historisk ferdselsrute
Kultursti
Kyststi
Natursti
Trimløype
Annet

Vis SpesialFotrutetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1