Årstidsbruk Ownership ÅRSTIDSBRUK

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angir om bruk av parkeringsområde, turvei er begrenset etter sesong.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Helårsbruk Helårsbruk Helårsbruk
Sommerbruk Sommerbruk Sommerbruk
Ukjent Ukjent
Vinterbruk Vinterbruk Vinterbruk
Verdi Navn Beskrivelse
Helårsbruk Helårsbruk
Sommerbruk Sommerbruk
Ukjent
Vinterbruk Vinterbruk
Name Description Code value
Helårsbruk
Sommerbruk
Ukjent
Vinterbruk

Vis Årstidsbruk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1