Døråpner DØRÅPNER

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Automatisk Automatisk Automatisk
Halvautomatisk Døra åpnes med manøverknapp Halvautomatisk
Manuell Manuell Manuell
Verdi Navn Beskrivelse
Automatisk Automatisk
Halvautomatisk Døra åpnes med manøverknapp
Manuell Manuell
Name Type Description Code value
Automatisk <undefined>
Halvautomatisk <undefined>
Manuell <undefined>

Vis Døråpner i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1