Temadata

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 19 av 19

Barnehager og skoler pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler

1.0


Barnetråkk pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk

1.0


Befolkning på grunnkretser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser

1.0


Geolett pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Geolett

1.0


Grunnskoler og VGS pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Grunnskoler og VGS

1.0


HistoriskeVersjoner pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner

1.0


KartAI pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\KartAI

1.0


Kirkebygg pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Kirkebygg

1.0


Kritiske punkt-20230501-utkast produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Kritiske punkt-20230501-utkast

Utkast

20230501


Lovers virkeområde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Lovers virkeområde

1.0


LufthavnerFlyplasser20190501 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\LufthavnerFlyplasser20190501

1.0


Markagrensen pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen

1.0


Skjellsandkonsesjonsområder pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skjellsandkonsesjonsområder

1.0


Skyteanlegg-skytebaner pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner

1.0


Snøskuter og Barmarksløyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Snøskuter og Barmarksløyper

1.0


Stormflo og havnivå pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå

1.0


Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen pakke

Modellen beskriver det planrelevante temadatasettet Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Gyldig

20170703


TurOgFriluftsruter pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter

1.0


Universell Utforming pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming

1.0