JaNei JANEI

kodeliste

Kartverket Gyldig

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja
Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Nei
Name Type Description Code value
Ja <undefined>
Nei <undefined>

Vis JaNei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1