Tur- og friluftsruter

Kartverket Gyldig 20171210

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modellen beskriver temadatasettet tur- og friluftsruter. Tur- og friluftsruter omfatter fotruter, sykkelruter, skiløyper, andre ruter og friluftsliv tilretteleggingspunkter knyttet til ruter og løyper.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TurOgFriluftsruter/20171210

Viser treff 1 - 18 av 18

SpesialSkiløypetype kodeliste

Spesielle skiløyper definert ut fra observert bruk eller merking, anbefaling eller tilrettelegging for bruk.


Målemetode kodeliste

Metode for måling av posisjon i grunnriss (x,y). Merknad: Målemetode er en påkrevd egenskap. Dersom man ikke vet hva slags kvlitet dataene har, eller hvilken målemetode som er brukt, kan kode 99 ("Ukjent målemetode") brukes. Normalt oppgis ikke nøyaktighet ved bruk av denne koden.


RuteVanskelighetsgrad kodeliste

Angivelse av hvor krevende en rute er, basert på forholdsvis objektive kriterier som underlag, tekniske utfordringer, høydemeter og stigningsgrad/eksponering. For mer informasjon, se kapitel om Gradering i Merkehåndboka (www.merkehandboka.no).


Rutetype kodeliste

Angivelse av type rute i et differensiert rutenett.


SpesialFotrutetype kodeliste

Rute som er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.


Løypepreparering kodeliste

angivelse av hvordan løypestrekningen er preparert


RuteMerking kodeliste

Forteller om det er merking langs en rute. med merking menes markering for å vise veg.


RuteFølger kodeliste

Hoveddelen av type trase som ruta følger.


SpesialSykkelrutetype kodeliste

Spesielle former for sykkelruter. Se Merkehåndboka (www.merkehandboka.no) for videre definisjon av sykkelruter som inkluderer utforsykling, terrengsykling og tursykling. Transportsykling er en egen kategori som fanger opp sykkelruter på og i tilknytning til veier og inne i byer og tettsteder.


Rutebredde kodeliste

Minste sti- , sykkelsti- eller skiløypebredde på strekningen (ligger i intervallet).


Underlagstype kodeliste

Type underlag som hoveddelen av ruta følger.


Ryddebredde kodeliste

Bredde på trase ryddet for løype i skog. Brukes for skiløyper


Rutebetydning kodeliste

Klassifisering av tur- og friluftsruter etter hvor brukerne av ruta i hovedsak kommer fra. Klassifisering vurderes av "Vedlikeholdsansvarlig" og defineres ut fra bruken av ruta.


Tilpasning kodeliste

Beskriver om ruta/løypa er tilgjengelig/fremkomlig for grupper med spesielle behov.


FriluftslivTilrettelegging kodeliste

Tilrettelegging som er gjort innenfor friluftslivsområdet


SpesialAnnenRutetype kodeliste

Spesielle ruter definert ut fra observert bruk eller merking, anbefaling eller tilrettelegging for bruk.


Sesong kodeliste

Definerer om ruta vedlikeholdes og tilrettelegges som en sommer-, vinter- eller helårsrute.


Trafikkbelastning kodeliste

Grov kategorisering av trafikkbelastning på en strekning.