Rutetype RUTETYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angivelse av type rute i et differensiert rutenett.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Hovedrute Mye brukt rute som utgjør hovedtraseene i løypenettet. Ruter som når inn til og er forbindelser mellom viktige turmål og som er tilrettelagt. 1
Forgreningsrute Mye brukt rute som binder sammen hovedløypenettet, og som er supplerende eller alternative ruter til hovedruter. Dersom rutenettet er differensiert, utgjør ofte forgreiningsrute traseene i et utfartsområde. 2
Materute Rute som utgjør alternative traseer, snarveier eller går til målpunkt. Ofte ikke tilrettelagte ruter. 3
Verdi Navn Beskrivelse
Hovedrute Mye brukt rute som utgjør hovedtraseene i løypenettet. Ruter som når inn til og er forbindelser mellom viktige turmål og som er tilrettelagt.
Forgreningsrute Mye brukt rute som binder sammen hovedløypenettet, og som er supplerende eller alternative ruter til hovedruter. Dersom rutenettet er differensiert, utgjør ofte forgreiningsrute traseene i et utfartsområde.
Materute Rute som utgjør alternative traseer, snarveier eller går til målpunkt. Ofte ikke tilrettelagte ruter.
Name Description Code value
Main ski trail Main ski trail
Ordinary ski trail Ordinary ski trail
Other ski trail Other ski trail

Vis Rutetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1