FriluftslivTilrettelegging RecreationalAreaAdaptation

kodeliste

Kartverket Gyldig

Tilrettelegging som er gjort innenfor friluftslivsområdet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Benker/bord 4
Bro 5
Brygge 6
Bål-/grillplasser 7
Båtutsettingsrampe 8
Hytte 12
Informasjonsskilt/tavle 13
Kiosk/serveringssted 14
Markbearbeiding f.eks. (markdekke, drenering, klopplegging) 18
Parkeringsplass 22
Skitrekk 28
Stupebrett/badetrapp 30
Teltplass 32
Toalett 35
Baderampe 38
AnnenTilrettelegging 40
Badeplass 41
Hytte betjent 42
Hytte selvbetjent 43
Hytte ubetjent 44
Gapahuk 45
Utsiktspunkt 46
Severdighet 50
Kulturminne 51
Trimpost/turkasse 52
Verdi Navn Beskrivelse
Benker/bord
Bro
Brygge
Bål-/grillplasser
Båtutsettingsrampe
Hytte
Informasjonsskilt/tavle
Kiosk/serveringssted
Markbearbeiding f.eks. (markdekke, drenering, klopplegging)
Parkeringsplass
Skitrekk
Stupebrett/badetrapp
Teltplass
Toalett
Baderampe
AnnenTilrettelegging
Badeplass
Hytte betjent
Hytte selvbetjent
Hytte ubetjent
Gapahuk
Utsiktspunkt
Severdighet
Kulturminne
Trimpost/turkasse
Name Type Description Code value
Benker/bord
Bridge <undefined> Bridge
Wharf <undefined> Wharf
Fire/barbecue sites <undefined> Fire/barbecue sites
Boat launch ramp <undefined> Boat launch ramp
Cabin <undefined> Cabin
Information sign/board <undefined> Information sign/board
Kiosk/food served <undefined> Kiosk/food served
Ground preparation <undefined> Ground preparation
Parking area <undefined> Parking area
Ski tow <undefined> Ski tow
Diving board/bathing stairs <undefined> Diving board/bathing stairs
Tent sites <undefined> Tent sites
Toilet <undefined> Toilet
Baderampe <undefined>
AnnenTilrettelegging <undefined>
Badeplass
Hytte betjent
Hytte selvbetjent
Hytte ubetjent
Gapahuk
Utsiktspunkt
Severdighet
Kulturminne
Trimpost/turkasse

Vis FriluftslivTilrettelegging i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1