Underlagstype UNDERLAGSTYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Type underlag som hoveddelen av ruta følger.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Asfalt/betong Strekningen har fast dekke av asfalt eller betong. 1
Grus Strekningen har grusdekke. 2
Naturlig grunn Strekningen går ikke på opparbeidet grunn, men på sti eller over fjell eller lignende. 3
Annet underlag Strekningen har annen type underlag enn de nevnte. 4
Verdi Navn Beskrivelse
1 Asfalt/betong Strekningen har fast dekke av asfalt eller betong.
2 Grus Strekningen har grusdekke.
3 Naturlig grunn Strekningen går ikke på opparbeidet grunn, men på sti eller over fjell eller lignende.
4 Annet underlag Strekningen har annen type underlag enn de nevnte.
Name Type Description Code value
Asphalt/concrete <undefined> Asphalt/concrete
Gravel <undefined> Gravel
Natural land <undefined> Natural land
Other ground surface <undefined> Other ground surface

Vis Underlagstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1