SpesialSkiløypetype SpecialSkiTrailType SPES_SKILØYPETYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Spesielle skiløyper definert ut fra observert bruk eller merking, anbefaling eller tilrettelegging for bruk.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Løype for synshemmede Enveiskjørt løype med slake kurver og lydfyr. Bør skiltes med at man kan møte blinde skiløpere. SH
Løype for bevegelseshemmede Løyper som er tilrettelagt for blant annet langrennspiggere. Krever liten kupering og slake kurver. BV
Løype for hundekjøring Løype for folk som kjører med hunder HL
Konkurranseløype Anbefalt løype for aktive skiløpere. Ofte i tilknytning til anlegg for langrenn og skiskyting. KO
Rulleskiløype Trase tilrettelagt for rulleski. RL
Annet AN
Verdi Navn Beskrivelse
SH Løype for synshemmede Enveiskjørt løype med slake kurver og lydfyr. Bør skiltes med at man kan møte blinde skiløpere.
BV Løype for bevegelseshemmede Løyper som er tilrettelagt for blant annet langrennspiggere. Krever liten kupering og slake kurver.
HL Løype for hundekjøring Løype for folk som kjører med hunder
KO Konkurranseløype Anbefalt løype for aktive skiløpere. Ofte i tilknytning til anlegg for langrenn og skiskyting.
Rulleskiløype Trase tilrettelagt for rulleski.
Annet
Name Type Description Code value
Trail for ski skating <undefined> Trail for ski skating
Trail for the physically disabled <undefined> Trail for the physically disabled
Trail for dog sledding <undefined> Trail for dog sledding
Competition trail <undefined> Competition trail
Rulleskiløype <undefined>
Annet <undefined>

Vis SpesialSkiløypetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1