Rutebetydning RUTEBETYDNING

kodeliste

Kartverket Gyldig

Klassifisering av tur- og friluftsruter etter hvor brukerne av ruta i hovedsak kommer fra. Klassifisering vurderes av "Vedlikeholdsansvarlig" og defineres ut fra bruken av ruta.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Nasjonal betydning 1
Regional betydning 2
Lokal betydning 3
Verdi Navn Beskrivelse
Nasjonal betydning
Regional betydning
Lokal betydning
Name Type Description Code value
Nasjonal betydning <undefined>
Regional betydning <undefined>
Lokal betydning <undefined>

Vis Rutebetydning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1