RuteVanskelighetsgrad RouteDegreeOfDifficulty RUTEVANSKELIGHETSGRAD

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angivelse av hvor krevende en rute er, basert på forholdsvis objektive kriterier som underlag, tekniske utfordringer, høydemeter og stigningsgrad/eksponering. For mer informasjon, se kapitel om Gradering i Merkehåndboka (www.merkehandboka.no).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Enkel Se Merkehåndboka G
Middels Se Merkehåndboka B
Krevende Se Merkehåndboka R
Ekspert Se Merkehåndboka S
Ikke gradert Se Merkehåndboka I
Verdi Navn Beskrivelse
G Enkel Se Merkehåndboka
B Middels Se Merkehåndboka
R Krevende Se Merkehåndboka
S Ekspert Se Merkehåndboka
I Ikke gradert Se Merkehåndboka
Name Type Description Code value
Easy <undefined> Easy
Medium <undefined> Medium
Strenuous <undefined> Strenuous
Ekspert <undefined>
Ikke gradert <undefined>

Vis RuteVanskelighetsgrad i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1