SpesialFotrutetype SpecialWalkingRouteType SPES_FOTRUTETYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Rute som er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Historisk ferdselrute Pilgrimsled, gammel kongevei, postveger, barnevandringsstier og rallarveier etc. HF
Kyststi Sammenhengende rute for i hovedsak vandring langs sjøen. En kyststi skal i hovedsak gå i eller i umiddelbar nærhet av strandsonen. KY
Kultursti Rute med opplysninger om kulturhistoriske emner gjennom skilting eller på annen måte. KT
Natursti Rute med opplysninger om naturfaglige emner gjennom skilting eller på annen måte. NT
Trimløype En rute som er spesielt tilrettelagt med for eksempel faste trim- eller treningsapparater og/eller som ofte brukes til organisert trening. TR
Annet For utdyping av type rute, kan egenskapen "Informasjon" benyttes. AN
Verdi Navn Beskrivelse
HF Historisk ferdselrute Pilgrimsled, gammel kongevei, postveger, barnevandringsstier og rallarveier etc.
KY Kyststi Sammenhengende rute for i hovedsak vandring langs sjøen. En kyststi skal i hovedsak gå i eller i umiddelbar nærhet av strandsonen.
KT Kultursti Rute med opplysninger om kulturhistoriske emner gjennom skilting eller på annen måte.
NT Natursti Rute med opplysninger om naturfaglige emner gjennom skilting eller på annen måte.
TR Trimløype En rute som er spesielt tilrettelagt med for eksempel faste trim- eller treningsapparater og/eller som ofte brukes til organisert trening.
AN Annet For utdyping av type rute, kan egenskapen "Informasjon" benyttes.
Name Type Description Code value
Historisk ferdselrute <undefined>
Coastal path <undefined> Coastal path
Cultural history trail <undefined> Cultural history trail
Nature trail <undefined> Nature trail
Exercise trail <undefined> Exercise trail
Other special types of footpath <undefined> Other special types of footpath

Vis SpesialFotrutetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1