Løypepreparering TrailPreparation

kodeliste

Kartverket Gyldig

angivelse av hvordan løypestrekningen er preparert
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Maskinpreparert preparert med løypemaskin PM
Snøscooterpreparert preparert med snøscooter PS
Upreparert eller lite preparert løype løype som gås opp av skiløypere eller grunnprepareres vha snøscooter/løypemaskin tidlig i sesongen/ved store snøfall U
Verdi Navn Beskrivelse
Maskinpreparert preparert med løypemaskin
Snøscooterpreparert preparert med snøscooter
Upreparert eller lite preparert løype løype som gås opp av skiløypere eller grunnprepareres vha snøscooter/løypemaskin tidlig i sesongen/ved store snøfall
Name Type Description Code value
Machine-prepared <undefined> Machine-prepared
Snowmobile-prepared <undefined> Snowmobile-prepared
Upreparert eller lite preparert løype <undefined>

Vis Løypepreparering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1