RuteMerking RouteMarking RUTEMERKING

kodeliste

Kartverket Gyldig

Forteller om det er merking langs en rute. med merking menes markering for å vise veg.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Merket Merket rute/løype JA
Ikke merket NEI
Sesongmerket Brukes for eksempel for kvistet løype. SM
Verdi Navn Beskrivelse
Merket Merket rute/løype
Ikke merket
Sesongmerket Brukes for eksempel for kvistet løype.
Name Type Description Code value
Merket <undefined>
Not marked <undefined> Not marked
Sesongmerket <undefined>

Vis RuteMerking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1