Trafikkbelastning TrafficLoad TRAFIKKBELASTNING

kodeliste

Kartverket Gyldig

Grov kategorisering av trafikkbelastning på en strekning.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Uten motorisert ferdsel 1
Lav trafikkbelastning Hastigheten er lav og det er lite trafikk (se tabell). 2
Noe trafikkbelastning hastigheten er lav ved mye trafikk, eller hastigheten er høy ved lite trafikk (se tabell). 3
Noe trafikkbelastning, sykkelfelt på vegen Mye trafikk og lav hastighet, men vegen har eget sykkelfelt (se tabell). 4
Høy trafikkbelastning Alt som ikke inngår i de fire klassene over. I stor grad strekninger med høy hastighet og/eller høy trafikkmengde. 5
Verdi Navn Beskrivelse
1 Uten motorisert ferdsel
2 Lav trafikkbelastning Hastigheten er lav og det er lite trafikk (se tabell).
3 Noe trafikkbelastning hastigheten er lav ved mye trafikk, eller hastigheten er høy ved lite trafikk (se tabell).
4 Noe trafikkbelastning, sykkelfelt på vegen Mye trafikk og lav hastighet, men vegen har eget sykkelfelt (se tabell).
5 Høy trafikkbelastning Alt som ikke inngår i de fire klassene over. I stor grad strekninger med høy hastighet og/eller høy trafikkmengde.
Name Type Description Code value
Without motorised traffic <undefined> Without motorised traffic
Lav trafikkbelastning <undefined>
Road carrying moderate traffic <undefined> Road carrying moderate traffic
Road carrying heavy traffic <undefined> Road carrying heavy traffic
Høy trafikkbelastning <undefined>

Vis Trafikkbelastning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1