SpesialSykkelrutetype SPES_SYKKELRUTETYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Spesielle former for sykkelruter. Se Merkehåndboka (www.merkehandboka.no) for videre definisjon av sykkelruter som inkluderer utforsykling, terrengsykling og tursykling. Transportsykling er en egen kategori som fanger opp sykkelruter på og i tilknytning til veier og inne i byer og tettsteder.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Tursykling Sykling på vedlikholdt vei, sykkelvei og lignende. 1
Terrengsykling Sykling utenfor vedlikeholdt vei og turvei. 2
Utforsykling Sykling i alpinanlegg og/eller andre tilrettelagte anlegg. 3
Transportsykling Sykkelruter mellom knutepunkt. Eks. på knutepunkt er boligområder, arbeidssted, butikk, skole og lignende. 4
Annet 9
Verdi Navn Beskrivelse
Tursykling Sykling på vedlikholdt vei, sykkelvei og lignende.
Terrengsykling Sykling utenfor vedlikeholdt vei og turvei.
Utforsykling Sykling i alpinanlegg og/eller andre tilrettelagte anlegg.
Transportsykling Sykkelruter mellom knutepunkt. Eks. på knutepunkt er boligområder, arbeidssted, butikk, skole og lignende.
Annet
Name Type Description Code value
Tursykling <undefined>
Terrengsykling <undefined>
Utforsykling <undefined>
Transportsykling <undefined>
Annet <undefined>

Vis SpesialSykkelrutetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1