Sesong SESONG

kodeliste

Kartverket Gyldig

Definerer om ruta vedlikeholdes og tilrettelegges som en sommer-, vinter- eller helårsrute.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
sommer S
vinter V
helårs H
Verdi Navn Beskrivelse
sommer
vinter
helårs
Name Type Description Code value
sommer <undefined>
vinter <undefined>
helårs <undefined>

Vis Sesong i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1