Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_2E0E37D1_48E4_47a0_8D22_52DA4F901BD2;Hoveddiagram tur- og friluftsruter;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_F1631715_E6F4_4350_B04E_4B313AE07CB9;Datatyper;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_ECDBF142_7BC5_4c69_9464_269851C0680C;Realisering fra Generelle typer 4.5 I;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_8F28B5E2_E65B_41b6_918C_E98218DF85EE;Realisering av kodelister fra Friluftsliv 4.5 II;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_EECB850F_8608_45b6_91E9_09FD66BC4C45;Kodelister II;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_D1A769D0_5B35_4bf7_9C26_2E3F6E436FCF;Kodelister I;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_BB2FDAB6_CCC9_4cae_9A94_CF800D609B6C;Realisering av kodelister fra Friluftsliv 4.5 I;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_7983117C_4ED7_42a8_BDF0_AF9A691739C0;Realisering fra Generelle typer 4.5 II;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_FEC85538_7A0A_4132_9DD7_545E28FA7640;Realisering fra Friluftsliv 4.5;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_FDB979B7_3F3B_478a_B009_FBE5595782A5;Realisering fra Samferdsel generell 4.0;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_EA6B6E1F_73CA_48fb_B4B8_114BA2014E88;Realisering av kodelister fra Friluftsliv 4.5 III;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_6406ABDE_2A7C_4c4d_997B_F417B6C17145;Pakkerealisering TurOgFriluftsruter;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_51672173_1577_4369_992B_F951E6868593;Objekttyper med egenskaper;;diagram;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_063B1CA4_B4F8_4eae_9D73_4B52EE886465;Sykkelrute;Rute for ikke-motorisert ferdsel på sykkel. Merknad: Sykkelrute kan følge kjørevei, gang/sykkelvei, traktorvei, sti etc;objekttype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;RuteInfoPunkt;Fysiske tilretteleggingstiltak i friluftsområder.;objekttype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;Fellesegenskaper;Definisjon: Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområdeuavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Alle objekttyper i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.;objekttype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_685C9402_6CAF_4269_ACDD_8185EC5D7F87;AnnenRute;Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.;objekttype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;TurOgFriluftsrute;Definisjon: Generellt overordnet ruteobjekt for tur- og friluftsruter. Rute er en generell samlebetegnelse for merket tursti, løype, turveg og led for vandring, skigåing, sykling og padling/roing. Merknad: Alle kurveobjekter i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.;objekttype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_6DA5F148_8D2C_4312_9140_12983A73AF86;RuteGenerell;Definisjon: Rute for ferdsel generelt Merknad: Alle kurveobjekter i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.;objekttype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_74314D37_C7BF_4ec0_80EA_37861038AD9F;Skiløype;Rute for ikke-motorisert ferdsel på snø Merknad: Fortrinnsvis på ski, men også andre former slik som hundekjøring. Inkluderer ikke alpinanlegg.;objekttype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_825C8580_EA61_4863_B950_931DF5336135;Fotrute;Rute for menneskelig ferdsel til fots. Merknad: Ruter kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag, fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter i by- og boligstrøk. Inkluderer turveger, turstier og spesialruter som for eksempel natursti og kultursti.;objekttype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_037E6BD4_C1EE_432f_9204_306BE4635EE6;Posisjonskvalitet;Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Gruppeegenskap som minimum skal bestå av målemetode og nøyaktighet i grunnriss. Synbarhet kan også registreres. Egenskapen kompaktifiseres.;datatype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;AnnenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel.;datatype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_3420E476_0805_4926_BFC1_C7BC648737CE;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_40373016_A260_4f6f_B166_70397830F364;FotruteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en fotrute. Egenskapen er påkrevet og multippel.;datatype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_603DED77_2A8B_4df7_9501_BD7E65B4834F;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Presisering 1: Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Presisering 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_A473C467_0996_4ee6_94C0_EFCB74917CBB;SkiløypeInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en skiløype. Egenskapen er påkrevet og multippel.;datatype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_CA85A0A5_5A88_45fd_BE0D_EBC68687A373;SykkelruteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en sykkelrute. Egenskapen er påkrevet og multippel.;datatype;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_235C17D6_DAA9_4856_B1F6_72917C3EA6E1;SpesialSkiløypetype;Spesielle skiløyper definert ut fra observert bruk eller merking, anbefaling eller tilrettelegging for bruk.;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_25BA82E9_5AA4_41f9_BB42_402D74ECFBA3;Målemetode;"Metode for måling av posisjon i grunnriss (x,y). Merknad: Målemetode er en påkrevd egenskap. Dersom man ikke vet hva slags kvlitet dataene har, eller hvilken målemetode som er brukt, kan kode 99 (""Ukjent målemetode"") brukes. Normalt oppgis ikke nøyaktighet ved bruk av denne koden.";kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_36CCCDE6_50DA_4a04_9FDB_2C92D5A82B82;RuteVanskelighetsgrad;Angivelse av hvor krevende en rute er, basert på forholdsvis objektive kriterier som underlag, tekniske utfordringer, høydemeter og stigningsgrad/eksponering. For mer informasjon, se kapitel om Gradering i Merkehåndboka (www.merkehandboka.no).;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_3A240E1A_A71F_465f_89A7_27FFDC190ED2;Rutetype;Angivelse av type rute i et differensiert rutenett.;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_43362A54_B271_4857_939F_A98B410AC250;SpesialFotrutetype;Rute som er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_590BD7C7_973E_4b6b_BA21_ACCD03A01AA4;Løypepreparering;angivelse av hvordan løypestrekningen er preparert;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_5D3437D0_6D38_4f70_80E0_CCDB22D5045B;RuteMerking;Forteller om det er merking langs en rute. med merking menes markering for å vise veg.;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_62183858_5056_47af_8F61_70106E25D70A;RuteFølger;Hoveddelen av type trase som ruta følger.;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_692B562B_B09F_4f49_8158_2C9F5373B556;SpesialSykkelrutetype;Spesielle former for sykkelruter. Se Merkehåndboka (www.merkehandboka.no) for videre definisjon av sykkelruter som inkluderer utforsykling, terrengsykling og tursykling. Transportsykling er en egen kategori som fanger opp sykkelruter på og i tilknytning til veier og inne i byer og tettsteder.;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_7FCE475E_4E3D_4ab1_8B05_2FBDC4FF5915;Rutebredde;Minste sti- , sykkelsti- eller skiløypebredde på strekningen (ligger i intervallet).;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_813F1F58_4D88_41c4_B875_7DFF76C5DF50;Underlagstype;Type underlag som hoveddelen av ruta følger.;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_84C641E6_253F_4467_93C2_F7F440033C0E;Ryddebredde;Bredde på trase ryddet for løype i skog. Brukes for skiløyper;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_9255ED60_567C_442d_A061_9117C6BF6EF0;Rutebetydning;"Klassifisering av tur- og friluftsruter etter hvor brukerne av ruta i hovedsak kommer fra. Klassifisering vurderes av ""Vedlikeholdsansvarlig"" og defineres ut fra bruken av ruta.";kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_9DBB0773_D3DB_4322_BB43_C8EA91AAB3B4;Tilpasning;Beskriver om ruta/løypa er tilgjengelig/fremkomlig for grupper med spesielle behov.;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_A935B28B_0690_4c51_9B0F_CB36C8AE951C;FriluftslivTilrettelegging;Tilrettelegging som er gjort innenfor friluftslivsområdet;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_A966E9EE_E9B4_45f4_A9EC_FA31FB854A79;SpesialAnnenRutetype;Spesielle ruter definert ut fra observert bruk eller merking, anbefaling eller tilrettelegging for bruk.;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_B0CC673B_BE4C_4a09_83FA_C2061BAB2816;Sesong;Definerer om ruta vedlikeholdes og tilrettelegges som en sommer-, vinter- eller helårsrute.;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_C7D08C74_59CA_414f_85A2_A34A8EAE5053;Trafikkbelastning;Grov kategorisering av trafikkbelastning på en strekning.;kodeliste;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter EAID_037E6BD4_C1EE_432f_9204_306BE4635EE6;målemetode;Metode for måling i grunnriss (x,y).;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Posisjonskvalitet EAID_037E6BD4_C1EE_432f_9204_306BE4635EE6;nøyaktighet;Antatt posisjonsnøyaktighet i grunnriss (x,y) oppgis i cm. Med posisjonsnøyaktighet menes punktstandardavviket for punkter, samt tverravvik i grunnriss for kurver. Den nøyaktighet som angis på objektet bør være så nær dataobjektets nøyaktighet i forhold til det virkelige objektet som mulig. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Posisjonskvalitet EAID_063B1CA4_B4F8_4eae_9D73_4B52EE886465;sykkelruteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en sykkelrute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Sykkelrute EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;posisjon;Sted som objektet eksisterer på.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;tilrettelegging;Angir tilretteleggingstiltak i området. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;ruteinfoID;Identifikasjon for tilretteleggingsobjekt. For eksempel hyttenummer eller skiltnummer.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;vedlikeholdsansvarlig;Organinsasjon/lag/forening, kommune, friluftsråd, reiselivsaktør eller andre som har ansvar for vedlikehold og/eller fremkommelighet av objektet. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;sesong;Definerer om tiltaket vedlikeholdes og tilrettelegges i sommer-, vinterhalvåret eller hele året. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt EAID_0AA7CC29_B7D1_4dd8_8B20_3D11C85AB22B;uukoblingsID;Identifikator for kobling mot data fra kartlegging av Universel Utforming. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteInfoPunkt EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;rutenavn;Navnet på ruta. Hvis ruta her et nagvn, skal dette registreres. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRuteInfo EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;rutenummer;Identifikasjonsnummer eller betegnelse på ruta. Rutenummer er en påkrevd egenskap. Rutenummeret er unikt innenfor vedlikeholdsansvarlig. Dersom rutenummer ikke er oppgitt ved registrering, legges det på et fiktivt unikt rutenummer. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRuteInfo EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;vedlikeholdsansvarlig;Organisasjon/lag/forening, kommune, friluftsråd, reiselivsaktør eller andre som har ansvar for vedlikehold og/eller fremkommelighet av rute. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRuteInfo EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;spesialAnnenrutetype;Rute som er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRuteInfo EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;gradering;Angivelse av hvor krevende ruta er, basert på forholdsvis objektive kriterier som underlag, tekniske utfordringer, høydeeter og stigningsgrad/eksponering. For mer informasjon, se kapitel om Gradering i Merkehåndboka (www.merkehandboka.no). ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRuteInfo EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;rutetype;Angivelse av type rute iet differensiert nett. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRuteInfo EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;rutebetydning;"Klassifisering av tur- og friluftsruter etter hvor brkerne i hovedsak kommer fra. Klassifisering vurderes av ""Vedlikeholdsansvarlig"" og defineres ut fra bruken av ruta. ";egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRuteInfo EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;tilpasning;Beskriver om ruta/løypa er tilgjengelig/fremkomlig for grupper med spesielle behov.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRuteInfo EAID_30E656B6_D88B_4d70_B0F1_AF77A6219F55;ruteinformasjon;Tilleggsinformasjon/beskrivelse som er viktig for ruta. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRuteInfo EAID_3420E476_0805_4926_BFC1_C7BC648737CE;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Kopidata EAID_3420E476_0805_4926_BFC1_C7BC648737CE;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Kopidata EAID_3420E476_0805_4926_BFC1_C7BC648737CE;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Kopidata EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;identifikasjon;Unik identifikasjon av objektene innen et datasett. Må ikke forveksles med global unik identifikasjon. Det finnes ikke støtte for hånderting av id som annet enn en vanlig tekstegenskap i SOSI. Egenskapen vil bli påkrevd når forvaltningssystemet støtter håndtering av ID fullt ut. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;datafangstdato;Dato for måling/registrering/observert i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;oppdateringsdato;Dato for siste endring på objektetdataene, kan være geometri og/eller egenskapsendring.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;kvalitet;Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Gruppeegenskap som minimum skal bestå av målemetode og nøyaktighet i grunnriss. Egenskapen kompaktifiseres. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;opphav;Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper EAID_3510D33D_4F6E_46ae_8546_C4397756F14A;informasjon;Generell opplysning. Mulighet for å legge inn utfyllende informasjon om objektet.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fellesegenskaper EAID_40373016_A260_4f6f_B166_70397830F364;rutenavn;Navnet på ruta. Hvis ruta her et navn, skal dette registreres. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\FotruteInfo EAID_40373016_A260_4f6f_B166_70397830F364;rutenummer;Identifikasjonsnummer eller betegnelse på ruta. Rutenummer er en påkrevd egenskap. Rutenummeret er unikt innenfor vedlikeholdsansvarlig. Dersom rutenummer ikke er oppgitt ved registrering, legges det på et fiktivt unikt rutenummer.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\FotruteInfo EAID_40373016_A260_4f6f_B166_70397830F364;vedlikeholdsansvarlig;Organisasjon/lag/forening, kommune, friluftsråd, reiselivsaktør eller andre som har ansvar for vedlikehold og/eller fremkommelighet av rute. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\FotruteInfo EAID_40373016_A260_4f6f_B166_70397830F364;spesialFotrutetype;Rute som er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\FotruteInfo EAID_40373016_A260_4f6f_B166_70397830F364;gradering;Angivelse av hvor krevende ruta er, basert på forholdsvis objektive kriterier som underlag, tekniske utfordringer, høydeeter og stigningsgrad/eksponering. For mer informasjon, se kapitel om Gradering i Merkehåndboka (www.merkehandboka.no).;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\FotruteInfo EAID_40373016_A260_4f6f_B166_70397830F364;rutetype;Angivelse av type rute i et differensiert nett. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\FotruteInfo EAID_40373016_A260_4f6f_B166_70397830F364;rutebetydning;"Klassifisering av tur- og friluftsruter etter hvor brkerne i hovedsak kommer fra. Klassifisering vurderes av ""Vedlikeholdsansvarlig"" og defineres ut fra bruken av ruta. ";egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\FotruteInfo EAID_40373016_A260_4f6f_B166_70397830F364;tilpasning;Beskriver om ruta/løypa er tilgjengelig/fremkomlig for grupper med spesielle behov. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\FotruteInfo EAID_40373016_A260_4f6f_B166_70397830F364;ruteinformasjon;Tilleggsinformasjon/beskrivelse som er viktig for ruta. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\FotruteInfo EAID_603DED77_2A8B_4df7_9501_BD7E65B4834F;lokalId;Lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Identifikasjon EAID_603DED77_2A8B_4df7_9501_BD7E65B4834F;navnerom;"Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavskode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Identifikasjon EAID_603DED77_2A8B_4df7_9501_BD7E65B4834F;versjonId;"Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 bokstaver. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. VersjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Identifikasjon EAID_685C9402_6CAF_4269_ACDD_8185EC5D7F87;annenRuteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\AnnenRute EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;merking;Forteller om det er merking langs en sti, løype, veg, sykkelveg mv. Med merking menes markering for å vise veg. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;skilting;Om ruta er skiltet eller ikke (må skilles fra merking - skiltes ofte i viktige kryss og start-/sluttpunkt);egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;anleggsnummer;Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;uukoblingsID;Identifikator for kobling mot data fra kartlegging av Universel Utforming. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;ruteFølger;Hoveddelen av type trase som rute eller løype følger;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;underlagstype;Type underlag som ruta eller løypa følger - om rutestrekningen har asfalt/betongdekke, går på grus eller på naturlig grunn.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;rutebredde;Minste sti- , sykkelsti- eller skiløypebredde i grunnriss på rutestrekningen.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;trafikkbelastning;Grov kategorisering av trafikkbelastning påen strekning.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;belysning;Om det er belysning eller ikke langs ruten. For eksempel løysløype registreres med egenskapen Belysning og verdien JA. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute EAID_6AAB1CA5_07B3_4c37_AADF_06A6B3EF54CF;sesong;Tilrettelagt for sommer, vinter eller hele året. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\TurOgFriluftsrute EAID_6DA5F148_8D2C_4312_9140_12983A73AF86;senterlinje;Forløp som følger objektets sentrale del.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\RuteGenerell EAID_74314D37_C7BF_4ec0_80EA_37861038AD9F;skiløypeInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en skiløype. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype EAID_74314D37_C7BF_4ec0_80EA_37861038AD9F;preparering;Angivelse av hvordan løypestrekningen er preparert. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype EAID_74314D37_C7BF_4ec0_80EA_37861038AD9F;antallSkispor;Antall oppkjørte skispor for klassisk på løypestrekningen angis med tall. Er det også tilrettelagt for skøyting, registreres det i tillegg med JA under skøytetrase. Er traseen kun tilrettelagt for skøyting, registreres det med verdien 0 for antallSkispor.;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype EAID_74314D37_C7BF_4ec0_80EA_37861038AD9F;skøytetrase;Om løypa er tilrettelagt for skøyting eller ikke. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype EAID_74314D37_C7BF_4ec0_80EA_37861038AD9F;ryddebredde;Fri bredde og høyde på trase ryddet for løype i skog. Brukes for skiløyper. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Skiløype EAID_825C8580_EA61_4863_B950_931DF5336135;fotruteInfo;Grupperte egenskaper som beskriver en fotrute. Egenskapen er påkrevet og multippel. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\Fotrute EAID_A473C467_0996_4ee6_94C0_EFCB74917CBB;rutenavn;Navnet på ruta. Hvis ruta her et nagvn, skal dette registreres. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SkiløypeInfo EAID_A473C467_0996_4ee6_94C0_EFCB74917CBB;rutenummer;Identifikasjonsnummer eller betegnelse på ruta. Rutenummer er en påkrevd egenskap. Rutenummeret er unikt innenfor vedlikeholdsansvarlig. Dersom rutenummer ikke er oppgitt ved registrering, legges det på et fiktivt unikt rutenummer. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SkiløypeInfo EAID_A473C467_0996_4ee6_94C0_EFCB74917CBB;vedlikeholdsansvarlig;Organisasjon/lag/forening, kommune, friluftsråd, reiselivsaktør eller andre som har ansvar for vedlikehold og/eller fremkommelighet av rute. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SkiløypeInfo EAID_A473C467_0996_4ee6_94C0_EFCB74917CBB;spesialSkiløypetype;Rute som er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SkiløypeInfo EAID_A473C467_0996_4ee6_94C0_EFCB74917CBB;gradering;Angivelse av hvor krevende ruta er, basert på forholdsvis objektive kriterier som underlag, tekniske utfordringer, høydeeter og stigningsgrad/eksponering. For mer informasjon, se kapitel om Gradering i Merkehåndboka (www.merkehandboka.no). ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SkiløypeInfo EAID_A473C467_0996_4ee6_94C0_EFCB74917CBB;rutetype;Angivelse av type rute iet differensiert nett. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SkiløypeInfo EAID_A473C467_0996_4ee6_94C0_EFCB74917CBB;rutebetydning;"Klassifisering av tur- og friluftsruter etter hvor brkerne i hovedsak kommer fra. Klassifisering vurderes av ""Vedlikeholdsansvarlig"" og defineres ut fra bruken av ruta. ";egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SkiløypeInfo EAID_A473C467_0996_4ee6_94C0_EFCB74917CBB;tilpasning;Beskriver om ruta/løypa er tilgjengelig/fremkomlig for grupper med spesielle behov. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SkiløypeInfo EAID_A473C467_0996_4ee6_94C0_EFCB74917CBB;ruteinformasjon;Tilleggsinformasjon/beskrivelse som er viktig for ruta. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SkiløypeInfo EAID_CA85A0A5_5A88_45fd_BE0D_EBC68687A373;rutenavn;Navnet på ruta. Hvis ruta her et nagvn, skal dette registreres. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SykkelruteInfo EAID_CA85A0A5_5A88_45fd_BE0D_EBC68687A373;rutenummer;Identifikasjonsnummer eller betegnelse på ruta. Rutenummer er en påkrevd egenskap. Rutenummeret er unikt innenfor vedlikeholdsansvarlig. Dersom rutenummer ikke er oppgitt ved registrering, legges det på et fiktivt unikt rutenummer. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SykkelruteInfo EAID_CA85A0A5_5A88_45fd_BE0D_EBC68687A373;vedlikeholdsansvarlig;Organisasjon/lag/forening, kommune, friluftsråd, reiselivsaktør eller andre som har ansvar for vedlikehold og/eller fremkommelighet av rute. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SykkelruteInfo EAID_CA85A0A5_5A88_45fd_BE0D_EBC68687A373;spesialSykkelrutetype;Rute som er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SykkelruteInfo EAID_CA85A0A5_5A88_45fd_BE0D_EBC68687A373;gradering;Angivelse av hvor krevende ruta er, basert på forholdsvis objektive kriterier som underlag, tekniske utfordringer, høydeeter og stigningsgrad/eksponering. For mer informasjon, se kapitel om Gradering i Merkehåndboka (www.merkehandboka.no). ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SykkelruteInfo EAID_CA85A0A5_5A88_45fd_BE0D_EBC68687A373;rutetype;Angivelse av type rute iet differensiert nett. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SykkelruteInfo EAID_CA85A0A5_5A88_45fd_BE0D_EBC68687A373;rutebetydning;"Klassifisering av tur- og friluftsruter etter hvor brkerne i hovedsak kommer fra. Klassifisering vurderes av ""Vedlikeholdsansvarlig"" og defineres ut fra bruken av ruta. ";egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SykkelruteInfo EAID_CA85A0A5_5A88_45fd_BE0D_EBC68687A373;tilpasning;Beskriver om ruta/løypa er tilgjengelig/fremkomlig for grupper med spesielle behov. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SykkelruteInfo EAID_CA85A0A5_5A88_45fd_BE0D_EBC68687A373;ruteinformasjon;Tilleggsinformasjon/beskrivelse som er viktig for ruta. ;egenskap;20171210;Gyldig;Tur- og friluftsruter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\TurOgFriluftsruter\Tur- og friluftsruter\SykkelruteInfo