Tilgjengelighet - Tettsted

Kartverket Erstattet 1.1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Dette er produktspesifikasjon for tilgjengelighet innenfor tettsteder. Den spesifiserer datasettet TilgjengelighetTettsted og forvaltningen av dette produktet. Tilgjengelighet er definert som et temadatasett. Produktspesifikasjonen omfatter veisystem (linje), inngangbygg og HC-parkeringsplasser (punkt) og parkeringsområder (polygon). Produktspesifikasjonen er utarbeidet fra Kartverket.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TilgjengelighetTettsted/1.1.1

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_70806395_E783_47bf_B20F_1E45F08CCD5B

Viser treff 1 - 14 av 14

Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


Dekke kodeliste

Type av underlag som utgjør hoveddelen av veien.


Gatetype kodeliste

Angis hval slags gate/vei det handler seg om.


Tilgjengelighetsvurdering kodeliste

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.


Årstidsbruk kodeliste

Angis om bruk av parkeringsområde er begrenset etter sesong.


Døråpner kodeliste

Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.


Dekketilstand kodeliste

Tilstand av dekke mht. kravene.


ByggFunksjon kodeliste

Velg hvilken hovedfunksjon bygningen har.


Dørtype kodeliste

Angis hval slags dør det handler seg om.


Kontrast kodeliste

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer lengs vei.


Ledelinje kodeliste

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.


Håndlistplassering kodeliste

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.


Eierforhold kodeliste

Eierforhold knyttet til et objekt.