Tilgjengelighetsvurdering AccessibilityAppraisal

kodeliste

Kartverket Erstattet

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Tilgjengelig Oppfyller minstekrav til tilgjengelighet Tilgjengelig
Delvis tilgjengelig Oppfyller delvis minstekrav til tilgjengelighet (noen objektegenskaper kan avvike fra minstekrav og gjør at objektet er vanskeligere tilgjengelig, f.eks. høyere stigning eller tverrfall, manuell døråpner, håndlist på bare en side, osv.). Delvis tilgjengelig
Ikke tilgjengelig Oppfyller ikke minstekrav til tilgjengelighet Ikke tilgjengelig
Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert
Verdi Navn Beskrivelse
Tilgjengelig Oppfyller minstekrav til tilgjengelighet
Delvis tilgjengelig Oppfyller delvis minstekrav til tilgjengelighet (noen objektegenskaper kan avvike fra minstekrav og gjør at objektet er vanskeligere tilgjengelig, f.eks. høyere stigning eller tverrfall, manuell døråpner, håndlist på bare en side, osv.).
Ikke tilgjengelig Oppfyller ikke minstekrav til tilgjengelighet
Ikke vurdert Ikke vurdert
Name Type Description Code value
Accessible <undefined> Accessible
Partially accessible <undefined> Partially accessible
Not accessible <undefined> Not accessible
Not assessed <undefined> Not assessed

Vis Tilgjengelighetsvurdering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1