Håndlistplassering

kodeliste

Kartverket Erstattet

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Høyre side Plassering av håndlist sett mot inngang Høyre side
Venstre side Plassering av håndlist sett mot inngang Venstre side
Begge sider Begge sider Begge sider
Mangler Mangler Mangler
Verdi Navn Beskrivelse
Høyre side Plassering av håndlist sett mot inngang
Venstre side Plassering av håndlist sett mot inngang
Begge sider Begge sider
Mangler Mangler
Name Type Description Code value
Høyre side <undefined>
Venstre side <undefined>
Begge sider <undefined>
Mangler <undefined>

Vis Håndlistplassering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1