Eierforhold Ownership EIERFORHOLD

kodeliste

Kartverket Erstattet

Eierforhold knyttet til et objekt.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Offentlig parkeringsplass Offentlig Offentlig parkeringsplass
Privat parkeringsplass Privat Privat parkeringsplass
Annet Annet Annet
Verdi Navn Beskrivelse
Offentlig parkeringsplass Offentlig
Privat parkeringsplass Privat
Annet Annet
Name Type Description Code value
Public <undefined> Public
Private <undefined> Private
Miscellaneous <undefined> Miscellaneous

Vis Eierforhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1