Døråpner DØRÅPNER

kodeliste

Kartverket Erstattet

Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Manuell Manuell Manuell
Halvautomatisk Døra åpnes med manøverknapp Halvautomatisk
Automatisk Automatisk Automatisk
Verdi Navn Beskrivelse
Manuell Manuell
Halvautomatisk Døra åpnes med manøverknapp
Automatisk Automatisk
Name Type Description Code value
Manuell <undefined>
Halvautomatisk <undefined>
Automatisk <undefined>

Vis Døråpner i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1