JaNei JANEI

kodeliste

Kartverket Erstattet

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja For at en vei klassifiseres som jenvt skal den ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens. Ja
Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja For at en vei klassifiseres som jenvt skal den ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens.
Nei
Name Type Description Code value
Ja <undefined>
Nei <undefined>

Vis JaNei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1