ByggFunksjon

kodeliste

Kartverket Erstattet

Velg hvilken hovedfunksjon bygningen har.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Aktivitets- og dagsenter Temporær oppholdssted (under dagtid) for eldre og funksjonshemmede Aktivitets- og dagsenter
Annen bygning Annen bygning- her er det lov til fritekst for å beskrive funksjonen til bygningen dersom det ikke finnes i utvalgslisten, som Bank, Stiftelser, Forbund eller Flerbruksbyggninger hvor det ikke er mulig å velge en hovedfunksjon Annen bygning
Barnehage Barnehage
Beredskap Politi, brannstasjon, osv. Beredskap
Butikk Butikk
Hotell Hotell
Idrett Alle idrettsanlegg ute (her kun inngang til tribuner, omkledning, lokaler) og inne, f.eks. idrettshall, fotballbane, svømmehall, ishall, kletterhall osv. Idrett
Kultur Museum, bibliotek, kino, teater, konserthus, sammfunnshus, kulturhus osv. Kultur
Lege/helsebygning Sykehus, legestasjon/-hus, legevakt, psykososiale tjenester Lege/helsebygning
Offentlig forvaltning Rådhus, fylkesmann, fylkeskommune, NAV, skattetaten, helseforvaltning osv. Offentlig forvaltning
Omsorgsbolig Permanent oppholdssted/boenheter for eldre og funksjonshemmede Omsorgsbolig
Religion Kirke, bedehus, religiøse organisasjoner og forvaltning Religion
Servering Restaurant, café osv. Servering
Toalett Offentlig toalett Toalett
Transport Togstasjon, flyplass, busstasjon, ferjeterminal osv. (det kartlegges det tilgang inngangshallen, plattform og venterom) Transport
Turistkontor Turistinformasjon Turistkontor
Undervisning Skoler, universitet, høyskoler, voksenutdanning, folkeuniversitet osv. Undervisning
Forbund/Stiftelser/Rådgivning Forbund/Stiftelser/Rådgivning
Annet Dersom bygningsfunksjon er ikke angitt eller er ukjent Annet
Verdi Navn Beskrivelse
Aktivitets- og dagsenter Temporær oppholdssted (under dagtid) for eldre og funksjonshemmede
Annen bygning Annen bygning- her er det lov til fritekst for å beskrive funksjonen til bygningen dersom det ikke finnes i utvalgslisten, som Bank, Stiftelser, Forbund eller Flerbruksbyggninger hvor det ikke er mulig å velge en hovedfunksjon
Barnehage
Beredskap Politi, brannstasjon, osv.
Butikk
Hotell
Idrett Alle idrettsanlegg ute (her kun inngang til tribuner, omkledning, lokaler) og inne, f.eks. idrettshall, fotballbane, svømmehall, ishall, kletterhall osv.
Kultur Museum, bibliotek, kino, teater, konserthus, sammfunnshus, kulturhus osv.
Lege/helsebygning Sykehus, legestasjon/-hus, legevakt, psykososiale tjenester
Offentlig forvaltning Rådhus, fylkesmann, fylkeskommune, NAV, skattetaten, helseforvaltning osv.
Omsorgsbolig Permanent oppholdssted/boenheter for eldre og funksjonshemmede
Religion Kirke, bedehus, religiøse organisasjoner og forvaltning
Servering Restaurant, café osv.
Toalett Offentlig toalett
Transport Togstasjon, flyplass, busstasjon, ferjeterminal osv. (det kartlegges det tilgang inngangshallen, plattform og venterom)
Turistkontor Turistinformasjon
Undervisning Skoler, universitet, høyskoler, voksenutdanning, folkeuniversitet osv.
Forbund/Stiftelser/Rådgivning
Annet Dersom bygningsfunksjon er ikke angitt eller er ukjent
Name Type Description Code value
Aktivitets- og dagsenter
Annen bygning <undefined>
Barnehage <undefined>
Beredskap <undefined>
Butikk <undefined>
Hotell <undefined>
Idrett <undefined>
Kultur <undefined>
Lege/helsebygning <undefined>
Offentlig forvaltning <undefined>
Omsorgsbolig <undefined>
Religion <undefined>
Servering <undefined>
Toalett <undefined>
Transport <undefined>
Turistkontor <undefined>
Undervisning <undefined>
Forbund/Stiftelser/Rådgivning
Annet

Vis ByggFunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1