Dekketilstand DEKKETILSTAND

kodeliste

Kartverket Erstattet

Tilstand av dekke mht. kravene.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Jevnt For at en vei klassifiseres som jenvt skal den ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens. Jevnt
Ujevnt Dersom en vei har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens klassifiseres den som ujevnt. Dette gjelder også gangbaner som er lagt av treplanker dersom treplankene ligger i gåretning og/eller har en plankeavstand > 1cm. Ujevnt
Verdi Navn Beskrivelse
Jevnt For at en vei klassifiseres som jenvt skal den ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens.
Ujevnt Dersom en vei har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens klassifiseres den som ujevnt. Dette gjelder også gangbaner som er lagt av treplanker dersom treplankene ligger i gåretning og/eller har en plankeavstand > 1cm.
Name Type Description Code value
Jevnt <undefined>
Ujevnt <undefined>

Vis Dekketilstand i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1