Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_9ED89BE0_9A3A_4a6a_AAC6_595A2042F87F;Hoveddiagram TilgjengelighetTettsted;;diagram;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_A071F54A_48CE_4cde_B96A_566016B28786;Kodelister;;diagram;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_DB53C835_40AE_43d0_8FDC_518FDE6C373C;Realisering fra SOSI_Objekt;;diagram;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_AC9ABBD4_D403_4419_AFFC_39E7B3BE84B9;Datatyper med realisering;;diagram;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_ACC93FFA_D6F7_4c13_B481_E894D6DDE658;Pakkerealisering;;diagram;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_1B1064B0_CD48_4cee_BDD8_D57F91036715;TettstedParkeringsområde;På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.;objekttype;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;TettstedInngangBygg;Inngang til bygning - objekttypen omfatter rampe foran døra og selve døra.;objekttype;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;TettstedVei;Alle typer veier som brukes for bevegelse i tettstedsområder.;objekttype;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;TettstedHCparkering;Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.;objekttype;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;TettstedFellesegenskaper;Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper. Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_F62F82E0_325E_4286_82F9_81251159A89D;TettstedParkeringsområdeGr;Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for TettstedParkeringsområde.;objekttype;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_AA5EDA56_30B3_4c80_87CC_BDE0BADC26C6;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Merknad 1: Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_1B4C9AAF_95D8_46a8_8ECC_CF9384FB2777;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_2C081A84_D4E8_4fc3_BBC1_4BEC52B5A04A;JaNei;erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_334CA8CB_0DF2_435c_975B_4D66C385AC61;Dekke;Type av underlag som utgjør hoveddelen av veien.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_3B85E5BE_CA09_47bf_BFF5_97F0DFD30751;Gatetype;Angis hval slags gate/vei det handler seg om.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_42436C30_A4D4_4a7c_84D2_92023E583205;Tilgjengelighetsvurdering;Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_5997AE07_D4C6_45a3_96F1_ACB3B70C6E88;Årstidsbruk;Angis om bruk av parkeringsområde er begrenset etter sesong.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_5D0AACCF_7C42_4493_B7CB_B8ED8DB6C1C0;Døråpner;Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_5EC57A4B_CCD4_407b_8C70_809B24994E52;Dekketilstand;Tilstand av dekke mht. kravene.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_7272987F_59ED_49aa_A6C4_161803DA5EC2;ByggFunksjon;Velg hvilken hovedfunksjon bygningen har.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_9DC6A185_B67C_495c_AB31_1015B8F27E08;Dørtype;Angis hval slags dør det handler seg om.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_BA819849_7908_45f8_A633_3B880135C5FF;Kontrast;Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer lengs vei.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_CBD0673B_5C3B_4894_BF06_4547558D8D34;Ledelinje;Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_D28E568C_3182_4f7a_9FD0_58E65AE601A6;Håndlistplassering;Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_F69600E6_4D75_4780_98C9_CA29FB236F84;Eierforhold;Eierforhold knyttet til et objekt.;kodeliste;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted EAID_1B1064B0_CD48_4cee_BDD8_D57F91036715;geometri;Objekt er polygon;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområde EAID_1B1064B0_CD48_4cee_BDD8_D57F91036715;posisjon;Geometri;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområde EAID_1B1064B0_CD48_4cee_BDD8_D57F91036715;eierforhold;Eierforhold knyttet til et objekt;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområde EAID_1B1064B0_CD48_4cee_BDD8_D57F91036715;årstidsbruk;Angir om bruk av parkeringsområde er begrenset etter sesong.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområde EAID_1B1064B0_CD48_4cee_BDD8_D57F91036715;overbygg;Angis om parkeringsområde er under tak (parkeringshus).;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområde EAID_1B1064B0_CD48_4cee_BDD8_D57F91036715;varmekabel;Angis om plassen er oppvarmet.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområde EAID_1B1064B0_CD48_4cee_BDD8_D57F91036715;kapasitetPersonbiler;Antall personbiler parkeringsplassen er tilrettelagt til.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområde EAID_1B1064B0_CD48_4cee_BDD8_D57F91036715;antallUU;Antall HC-parkeringsplasser som finnes på parkeringsområdet.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområde EAID_1B1064B0_CD48_4cee_BDD8_D57F91036715;dekke;Type av underlag som utgjør hoveddelen av området.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområde EAID_1B1064B0_CD48_4cee_BDD8_D57F91036715;dekkeTilstand;Angis kvalitet av underlag;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområde EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;geometri;Geometri;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;byggningsfunksjon;Bygningens hovedfunksjon;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;avstandVanligParkering;Gangvstand til nærmeste parkeringsplass oppgis i meter uten desimaler.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;avstandHC;Gangavstand til nærmeste HC-parkeringsplass oppgis i meter uten desimaler.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;stigningAdkomstvei;Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med en desimal. Her måles den bratteste stigningen på atkomstveien fra parkeringsplass til inngang.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;rampe;Kryss av om det finnes en rampe.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;rampeBredde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;rampeStigning;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal.";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;rampeTerskel;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal.";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;håndlist;"Utforming av håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"".";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;håndlistHøydeØvre;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler,";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;håndlistHøydeNedre;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;rampeTilgjengelig;"Angis om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"".";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;dørtype;Angis hva slags dør det handler seg om.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;døråpner;Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;manøverknappHøyde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom dørtype er ""Halvautomatisk"". Høyden oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;ringeklokke;Kryss av om det finnes en ringeklokke.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;ringeklokkeHøyde;Høyden oppgis i cm uten desimaler.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;kontrastInngang;Fargekontrast mellom fasade og dør/inngangsparti;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;breddeInngang;Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;terskelHøyde;Terskelhøyden oppgis i cm med 1 desimal.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;tilgjengvurderingElRull;Angis om inngangsdøra møter kravene for elektriske rullestol.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_21C3811A_E8BA_4421_9632_701833531CEF;tilgjengvurderingSyn;Angis om inngangsdøra møter kravene for synshemmede.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedInngangBygg EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;geometri;Geometri;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;gatetype;Angis gatetype;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;varmekabel;Kryss av om veien er oppvarmet i vinter (vises ofte med skilt på husveggen).;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;dekke;Type underlag som utgjør hoveddelen av veien.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;plankeavstand;Avhengig verdi - avhengig verdi - må kun fylles ut dersom dekke er «Tre». Plankeavstand oppgis i cm med en desimal.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;dekkeTilstand;Angis kvalitet av underlag;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;bredde;Minste bredde angis i cm uten desimaler.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;stigning;Stigningen oppgis i grad med 1 desimal.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;tverrfall;Stigning/fall på tvers av kursretningen oppgis i grader med 1 desimal.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;nedsenk1;Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Angis i cm med 1 desimal.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;nedsenk2;Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Angis i cm med 1 desimal.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;møteplass;Kryss av om det finnes en møteplass.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;lyssignal;Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Kryss av om det finnes lyssignal.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;lydsignal;Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Kryss av om det finnes lydsignal.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;ledelinje;Velg om det finnes ledelinje resp. hvilken type ledelinje;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;ledelinjeKontrast;Angis hvor godt utformet ledelinjen er. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom det finnes ledelinje.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;tilgjengvurderingElRull;Angis om veien møter kravene for elektriske rullestol.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;tilgjengvurderingSyn;Angis om veien møter kravene for synshemmede.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_56230889_E869_431e_90F2_E3FEC2D9532A;segmentLengde;"Lengde til segment av Veien. Verdien kalkuleres I database";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedVei EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;geometri;Geometritype;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;avstandServicebygg;"Gangavstand (veien som må gås, ikke luftlinje) til nærmeste servicebygg oppgis i m uten desimaltall. Merknad: Ved gatelangs parkering i sentrumsområder bruk 0 m og skriv i kommentarfeltet: ""sentrum parkering"" .";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;gatelangsParkering;Angis posisjon av parkeringsplassen. Parkering parallell til kjørebane regnes som gatelangs parkering. Gjelder andre krav siden betjeningsareal (område for av-og påstigning) kan overlappe kjøreareal og/eller fortau.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;overbygg;Angis om parkeringsplass er under tak.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;varmekabel;Kryss av om HC parkeringsplassen er oppvarmet i vinter (vises ofte med skilt på husveggen).;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;skiltet;Angir om HC-parkeringsplassen er skiltet;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;merket;Angir om HC-parkeringsplassen er merket, mht. avgrensingen av parkeringsplassen. Det kan være farge, men også forskjellig materiale, kantstein, tau osv.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;bredde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom merket er ""ja"". Angis som minste bredde i cm uten desimaltall. ";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;lengde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom merket er ""ja"". Angis som minste lengde i cm uten desimaltall. ";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;brukbartBetjeningsareal;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatelangs_parkering er ""ja"". Angis som minste bredde i cm uten desimaltall. Betjeningsareal (område for av-og påstigning) kan overlappe kjøreareal og/eller fortau forutsatt oversiktlig plassering av parkeringsplass og jevn overflate av hele betjeningsareal. ";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;avgift;Angir om HC-parkering er avgiftspliktig for funksjonshemmede.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;automatHøyde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er ""ja"". Høyden måles til den øverste knappen eller myntinnkastet og oppgis i cm uten desimaltall.";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_A3F9A782_B6B7_4ce9_A98C_4AB72DE4DF5C;tilgjengeligAutomat;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er ""ja"".";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedHCparkering EAID_AA5EDA56_30B3_4c80_87CC_BDE0BADC26C6;lokalId;Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\Identifikasjon EAID_AA5EDA56_30B3_4c80_87CC_BDE0BADC26C6;navnerom;"Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Tettsted/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"". Eksempel: NO for Norge. ";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\Identifikasjon EAID_AA5EDA56_30B3_4c80_87CC_BDE0BADC26C6;versjonId;"Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Merknad: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\Identifikasjon EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt Ved overgang i databasen får objektet en unik ID (ogc_fid) som forblir uforanderlig hos objektet. ;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;objektNr;ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;opphav;Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;kommune;Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;kommReel;"Kommunenummer automatisk generert gjennom en ""Spatial location"" sjekk";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;førsteDatafangstdato;Dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: Dato blir generert av APPen når objektet blir digitalisert første gang.;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;datafangstdato;Dato for siste endring på objekt;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;bildefil1;Påkrevt bilde av kartlagt objekt;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;bildefil2;Opsjonelt bilde av kartlagt objekt;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;bildefil3;Opsjonelt bilde av kartlagt objekt;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;byggingPågår;"Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes ""Ikke vurdert"".";egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;kommentar;Fritekst;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;tilgjengvurderingRulleMan;Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_D0EDB865_FE39_4b3f_9058_E4A8E53A6D2C;tilgjengvurderingRulleAuto;Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas gjennom SQL command basert på målte verdier i databasen ;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedFellesegenskaper EAID_F62F82E0_325E_4286_82F9_81251159A89D;grense;Avgrensning av område;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområdeGr EAID_F62F82E0_325E_4286_82F9_81251159A89D;identifikasjon;unik ID;egenskap;1.1.1;Erstattet;Tilgjengelighet - Tettsted;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Tettsted\TettstedParkeringsområdeGr