Årstidsbruk Ownership ÅRSTIDSBRUK

kodeliste

Kartverket Erstattet

Angis om bruk av parkeringsområde er begrenset etter sesong.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Helårsbruk Helårsbruk Helårsbruk
Sommerbruk Sommerbruk Sommerbruk
Vinterbruk Vinterbruk Vinterbruk
Ukjent Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Helårsbruk Helårsbruk
Sommerbruk Sommerbruk
Vinterbruk Vinterbruk
Ukjent
Name Description Code value
Helårsbruk
Sommerbruk
Vinterbruk
Ukjent

Vis Årstidsbruk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1