Dørtype DØRTYPE

kodeliste

Kartverket Erstattet

Angis hval slags dør det handler seg om.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Slagdør inn Slagdør inn Slagdør inn
Slagdør ut Dørå skal ikke åpne mot manøverknappen og dermed mot brukeren. Slagdør ut
Skyvedør Skyvedør Skyvedør
Karuselldør Karusselldør er ikke tilgjengelig for rullestolbruker og synshemmede. Ofte er en side-engang på plass som må da kartlegges. Karuselldør
Verdi Navn Beskrivelse
Slagdør inn Slagdør inn
Slagdør ut Dørå skal ikke åpne mot manøverknappen og dermed mot brukeren.
Skyvedør Skyvedør
Karuselldør Karusselldør er ikke tilgjengelig for rullestolbruker og synshemmede. Ofte er en side-engang på plass som må da kartlegges.
Name Type Description Code value
Slagdør inn <undefined>
Slagdør ut <undefined>
Skyvedør <undefined>
Karuselldør <undefined>

Vis Dørtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1