Gatetype GATETYPE

kodeliste

Kartverket Erstattet

Angis hval slags gate/vei det handler seg om.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fortau Del av vei reservert for gående. Den ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein. Fortau
Gangfelt Oppmerket felt på tvers av vegen for fotgjengere til bruk ved kryssing av veg. Gangfelt
Gangvei Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående. Veien er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte, men ikke klassiferes som fortau. Denne kategorien gjelder også for gangbaner lagt av treplanker; finnes ofte ved havområder eller som små fotgjengerbruer. Gangvei
Sykkelvei Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for syklende. Sykkelvei
Gangvei og sykkelvei Kombinasjon av gang- og sykkelvei Gangvei og sykkelvei
Gågate Gate normalt reservert for fotgjengere og syklister. Gågate
Sti I motsetning til en vei/gate, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag. Sti
Gate Veien som kan brukes av bilister, fotgjenger og syklister, mangler atskilt gangveg/fortau. Gate
Torg En åpen plass i en by eller et større tettbygd strøk. Torg
Gågate og torg En åpen plass reservert for fotgjengere og syklister. Gågate og torg
Annet Annet
Verdi Navn Beskrivelse
Fortau Del av vei reservert for gående. Den ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein.
Gangfelt Oppmerket felt på tvers av vegen for fotgjengere til bruk ved kryssing av veg.
Gangvei Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående. Veien er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte, men ikke klassiferes som fortau. Denne kategorien gjelder også for gangbaner lagt av treplanker; finnes ofte ved havområder eller som små fotgjengerbruer.
Sykkelvei Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for syklende.
Gangvei og sykkelvei Kombinasjon av gang- og sykkelvei
Gågate Gate normalt reservert for fotgjengere og syklister.
Sti I motsetning til en vei/gate, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag.
Gate Veien som kan brukes av bilister, fotgjenger og syklister, mangler atskilt gangveg/fortau.
Torg En åpen plass i en by eller et større tettbygd strøk.
Gågate og torg En åpen plass reservert for fotgjengere og syklister.
Annet
Name Type Description Code value
Fortau <undefined>
Gangfelt <undefined>
Gangvei <undefined>
Sykkelvei <undefined>
Gangvei og sykkelvei <undefined>
Gågate <undefined>
Sti <undefined>
Gate <undefined>
Torg <undefined>
Gågate og torg <undefined>
Annet <undefined>

Vis Gatetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1