Dekke DEKKE

kodeliste

Kartverket Erstattet

Type av underlag som utgjør hoveddelen av veien.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Asfalt Steinmateriale som bindes sammen av oljeproduktet bitumen. Asfalt
Betong Det menes kun gjennomgående betongdekke eller store betongplater. Små betongstein klassifiseres som stein. Betong
Brostein Naturlig eller tilhogd stein, som regel av granitt, men også diabas, sandstein, basalt og gneis Brostein
Stein Belegningsstein Stein
Gress Forekommer sjelden i tettsted, muligens i parker Gress
Skogsbunn Naturlig underlag gjennom skog og parker Skogsbunn
Grus Grus er et løst stykke av en bergart med en spesifikk kornstørrelse mellom 2 og 64 mm i diameter. Grus
Tre Treplanker som ofte finnes ved broer og brygger i havnområder. Pass på plankeavstand. Dersom den er >1cm må dekke tilstand = ujevnt velges. Tre
Verdi Navn Beskrivelse
Asfalt Steinmateriale som bindes sammen av oljeproduktet bitumen.
Betong Det menes kun gjennomgående betongdekke eller store betongplater. Små betongstein klassifiseres som stein.
Brostein Naturlig eller tilhogd stein, som regel av granitt, men også diabas, sandstein, basalt og gneis
Stein Belegningsstein
Gress Forekommer sjelden i tettsted, muligens i parker
Skogsbunn Naturlig underlag gjennom skog og parker
Grus Grus er et løst stykke av en bergart med en spesifikk kornstørrelse mellom 2 og 64 mm i diameter.
Tre Treplanker som ofte finnes ved broer og brygger i havnområder. Pass på plankeavstand. Dersom den er >1cm må dekke tilstand = ujevnt velges.
Name Type Description Code value
Asfalt <undefined>
Betong <undefined>
Brostein <undefined>
Stein <undefined>
Gress <undefined>
Skogsbunn <undefined>
Grus <undefined>
Tre <undefined>

Vis Dekke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1