Kontrast KONTRAST

kodeliste

Kartverket Erstattet

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer lengs vei.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert
God Godt utført gjennomgående ledelinje, som følger et logisk mønster for (vei) resp. godt sterk fargekontrast, f.eks. rød/hvit, svart/gul, blå/oransje osv. for (inngangbygg). God
Mindre god Ledelinje må følge et logisk mønster, men har noen mangler i markeringen f.eks. delvis utslitt farge, mangel i overflaten (vei) resp. litt utslitt eller litt utydelig fargekontrast (inngangbygg). Mindre god
Dårlig Ledelinje følge ikke et logisk mønster, og/eller ha stor mangel i overflaten (vei) resp. fargekontrast er utslitt eller helt utydelig (inngangbygg). Dårlig
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke vurdert Ikke vurdert
God Godt utført gjennomgående ledelinje, som følger et logisk mønster for (vei) resp. godt sterk fargekontrast, f.eks. rød/hvit, svart/gul, blå/oransje osv. for (inngangbygg).
Mindre god Ledelinje må følge et logisk mønster, men har noen mangler i markeringen f.eks. delvis utslitt farge, mangel i overflaten (vei) resp. litt utslitt eller litt utydelig fargekontrast (inngangbygg).
Dårlig Ledelinje følge ikke et logisk mønster, og/eller ha stor mangel i overflaten (vei) resp. fargekontrast er utslitt eller helt utydelig (inngangbygg).
Name Type Description Code value
Ikke vurdert <undefined>
God <undefined>
Mindre god <undefined>
Dårlig <undefined>

Vis Kontrast i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1